Ignasz co to znaczy

Nazwisko: Ignasz. Ludzie o nazwisku Ignasz w Polsce

Nazwisko Ignasz

Pochodzenie Ignasz: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


42 Polaków o nazwisku Ignasz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignasz: Ignasza, Ignaszowie.
Napisz E-mail: ignasz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I