Ileńków co to znaczy

Nazwisko: Ileńków. Ludzie o nazwisku Ileńków w Polsce

Nazwisko Ileńków

Pochodzenie Ileńków: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


1 Polaków o nazwisku Ileńków - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ileńków: Ileńkuw, Ileńkówa, Ileńkówowie.
Napisz E-mail: ilenkow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I