Ilenków co to znaczy

Nazwisko: Ilenków. Ludzie o nazwisku Ilenków w Polsce

Nazwisko Ilenków

Pochodzenie Ilenków: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


1 Polaków o nazwisku Ilenków - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ilenków: Ilenkuw, Ilenkówa, Ilenkówowie.
Napisz E-mail: ilenkow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I