Iliaszczyk co to znaczy

Nazwisko: Iliaszczyk. Ludzie o nazwisku Iliaszczyk w Polsce

Nazwisko Iliaszczyk

Pochodzenie Iliaszczyk: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


0 Polaków o nazwisku Iliaszczyk - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iliaszczyk: Iliaszzcyk, Iliaszczowiyk, Iliaszczyka, Iliaszczykowie.
Napisz E-mail: iliaszczyk@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I