Iliniewicz co to znaczy

Nazwisko: Iliniewicz. Ludzie o nazwisku Iliniewicz w Polsce

Nazwisko Iliniewicz

Pochodzenie Iliniewicz: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


0 Polaków o nazwisku Iliniewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iliniewicz: Iliniewizc, Iliniewiczowi, Iliniewitz, Iliniewitz, Iliniewizc, Iliniewicza, Iliniewiczowie.
Napisz E-mail: iliniewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I