Iljenkow co to znaczy

Nazwisko: Iljenkow. Ludzie o nazwisku Iljenkow w Polsce

Nazwisko Iljenkow

Pochodzenie Iljenkow: od imienia Eliasz. Imię pochodzenia biblijnego, od hebrajskiego Elijah ‘Jahwe jest moim Bogiem’, notowane w Polsce od XIII wieku w formach Elijasz, Helijasz, na Kresach Wschodnich Iljasz, Ilja, Hilijasz, Ulijasz.


0 Polaków o nazwisku Iljenkow - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iljenkow: Iljenkowa, Iljenkowowie.
Napisz E-mail: iljenkow@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I