Inn co to znaczy

Nazwisko: Inn. Ludzie o nazwisku Inn w Polsce

Nazwisko Inn

Pochodzenie Inn: od imienia Innocenty, to od łacińskiego Innocentius, to od innocens ‘niewinny, nieskalany’; w pochodnych może też od nazw osobowych na Juno-.


5 Polaków o nazwisku Inn - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Inn: Inna, Innowie.
Napisz E-mail: inn@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I