Iwać co to znaczy

Nazwisko: Iwać. Ludzie o nazwisku Iwać w Polsce

Nazwisko Iwać

Pochodzenie Iwać: od imienia Jan. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan ‘Jahwe jest łaskawy’. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan, Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana w całej Polsce, później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana od początku XIII wieku; także od iwa ‘wierzba’.


0 Polaków o nazwisku Iwać - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iwać: Iwaća, Iwaćowie.
Napisz E-mail: iwac@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I