Jakubionek co to znaczy

Nazwisko: Jakubionek. Ludzie o nazwisku Jakubionek w Polsce

Nazwisko Jakubionek

Pochodzenie Jakubionek: od imienia Jakub. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzenia hebrajskiego Jaaqob ‘niech Bóg strzeże’. W starp[polszczyźnie przejmowane jako Jakob, Jakub, Jokob, na Kresach Wschodnich także Jakow, Jakuw.


17 Polaków o nazwisku Jakubionek - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jakubionek: Jakubioneka, Jakubionekowie.
Napisz E-mail: jakubionek@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J