Jemróz co to znaczy

Nazwisko: Jemróz. Ludzie o nazwisku Jemróz w Polsce

Nazwisko Jemróz

Pochodzenie Jemróz: od imienia Ambroży, z łacińskiego Ambrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.


0 Polaków o nazwisku Jemróz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Jemróz: Jemróza, Jemrózowie.
Napisz E-mail: jemroz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na J