Zdżalik co to znaczy

Nazwisko: Zdżalik. Ludzie o nazwisku Zdżalik w Polsce

Nazwisko Zdżalik

Pochodzenie Zdżalik: od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.


165 Polaków o nazwisku Zdżalik - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Zdżalik: Zdżalika, Zdżalikowie.
Napisz E-mail: zdzalik@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z