Zionkowski co to znaczy

Nazwisko: Zionkowski. Ludzie o nazwisku Zionkowski w Polsce

Nazwisko Zionkowski

Pochodzenie Zionkowski: od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.


30 Polaków o nazwisku Zionkowski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Zionkowski: Zionkowska, Zionkowcki, Zionkowcka, Zionkowdzka, Zionkowdzki, Zionkowscy, Zionkowksi, Zionkowskia, Zionkowskiowie.
Napisz E-mail: zionkowski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z