Zubaczewski co to znaczy

Nazwisko: Zubaczewski. Ludzie o nazwisku Zubaczewski w Polsce

Nazwisko Zubaczewski

Pochodzenie Zubaczewski: (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.


6 Polaków o nazwisku Zubaczewski - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Zubaczewski: Zubazcewski, Zubaczowiewski, Zubaczewska, Zubaczewcki, Zubaczewcka, Zubaczewdzka, Zubaczewdzki, Zubaczewscy, Zubaczewksi, Zubaczewskia, Zubaczewskiowie.
Napisz E-mail: zubaczewski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z