kazania sejmowe co to znaczy

Co oznacza Kazania sejmowe? Co to jest: dzieło P. Skargi, traktat polityczny w formie 8 kazań

Co znaczy Kazania sejmowe

Definicja KAZANIA SEJMOWE: dzieło P. Skargi, traktat polityczny w formie 8 kazań. Powstały w okresie, gdy Zygmunt III Waza próbował umocnić władzę królewską, ograniczyć samowolę szlachty. Epitet "sejmowe" jest znakiem ich wysokiej rangi i zapowiedzią tematu (problemy państwa). Forma kazań pozwalała mówiącemu występować w roli głosiciela niepodważalnej - ponieważ płynącej z Kościoła - prawdy. Skarga rysuje w nich obraz Rzeczypospolitej niszczonej chorobami. Na pierwszym miejscu zmienia brak miłości ojczyzny (kazanie II), na dalszych: niesprawiedliwe prawa, wewnętrzną niezgodę, zepsucie obyczajów, osłabienie władzy królewskiej i szerzenie się nowinek rel. Adresatami K. s. są senatorzy. Skarga próbuje obudzić ich sumienia, apeluje do umysłów i uczuć. Odwołuje się do Biblii (zwł. ST), przepowiada upadek Polski. Łączy styl wzorowany na Cyceronie (pytania retoryczne, antytezy, apostrofy, wykrzyknienia i tak dalej) z bibl.: rytmika prozy wzmocniona powtórzeniami, zdania współrzędnie złożone, obrazowanie alegorią (na przykład ojczyzna - matka) i przypowieścią (((na przykład ojczyzna - okręt). K. s. charakteryzują się dyscypliną myślową - w każdym można wyróżnić wstęp, opowiadanie, dowodzenie, polemikę i zakończenie. Uszły uwagi współczesnych, lecz w wyd. z 1610 r. (po rokoszu Zebrzydowskiego) cenzura zakonna usunęła pochwałę monarchii absolutnej w kazaniu VI. Za prorocze uznali je warszawscy pijarzy - wyd. kompletne z r. 1792. Były wydawane w trudnych dla narodu chwilach, ((((na przykład po klęsce stworzenia listopadowego. w okresie zaborów ukazało się 10 edycji. Tak zrodziła się legenda, utrwalona ostatecznie dzięki Kazaniu Skargi J. Matejki

Co to jest Kazania sejmowe w Słownik definicji K .