kazania świętokrzyskie co to znaczy

Co oznacza Kazania świętokrzyskie? Co to jest: najstarszy zabytek polskiej prozy średniow. Odkryte

Co znaczy Kazania świętokrzyskie

Definicja KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE: najstarszy zabytek polskiej prozy średniow. Odkryte w 1890 r. poprzez A. Brcknera na pergaminowych paskach użytych do oprawy XV-w. z łaciny kodeksu, pochodzącego z biblioteki klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze. Paski są fragmentami kopii z poł. XIV w. - poprzedni oryginał zaginął. Miejsce stworzenia K. ś. jest obiektem sporu (Wielkopolska, Mazowsze albo płn. Małopolska). Zachowały się urywki 5 kazań (Kazanie dziennie św. Michała, Kazanie dziennie św. Mikołaja, Kazanie dziennie Bożego Narodzenia, Kazanie dziennie Trzech Króli, Kazanie dziennie Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny) i 1 kazanie w całości (Kazanie dziennie św. Katarzyny). Reprezentują odmianę "kazań uczonych" - są adresowane do wykształconego słuchacza. Mają charakter intelektualnego wykładu: twierdzenia wspierane są dowodami z Pisma św., dzieł Ojców Kościoła albo z łaciny lit. średniow., opowiadanie pojawia się wyłącznie jako egzemplifikacja. K. ś. zostały napisane wedle zasadami ukształtowanej na zachodzie Europy średniow. ars dictandi ("sztuki dyktowania") - są kunsztownie rytmizowane i rymowane. Ich kompozycja jest podporządkowana cyfrom 3 i 4. Styl charakteryzuje się nasyceniem słownictwem abstrakcyjnym, rozmaitością słownictwa i składni. K. ś. to wyjątkowe dzieło na tle polskiej prozy średniow

Co to jest Kazania świętokrzyskie w Słownik definicji K .