klimowicz mieczysław co to znaczy

Co oznacza Klimowicz Mieczysław? Co to jest: historyk lit. i teatru, prof. Uniw. Wrocławskiego

Co znaczy Klimowicz mieczysław

Definicja KLIMOWICZ MIECZYSŁAW: historyk lit. i teatru, prof. Uniw. Wrocławskiego, członek PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują publicystykę i powieść epoki odrodzenia i oświecenia, twórczość I. Krasickiego, historię teatru. Szczególnie cenione pozycje w dorobku K. to studium Początki teatru stanisławowskiego 1765-1773 (1965), zarys syntetyczny literatury epoki Odrodzenie (1972), opracowania edycji Krasickiego Komedie (1956), Historie (1956), Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki (1973), razem z Z. Golińskim i R. Wołoszyńskim wydał jego Pisma niektóre (t. 1-4, 1954) i Korespondencję (t. 1-2, 1958). Ds. teatru wrócił w opracowaniu napisanym z W. Roszkowską La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia 1748-1756 (1988). Istotną pozycją K. w serii Dzieje Literatury Polskiej jest Poezja Oświecenia (1988)

Co to jest Klimowicz Mieczysław w Słownik definicji K .