krzyżanowski julian co to znaczy

Co oznacza Krzyżanowski Julian? Co to jest: historyk lit., folklorysta, edytor, prof. UW i Uniw

Co znaczy Krzyżanowski julian

Definicja KRZYŻANOWSKI JULIAN: historyk lit., folklorysta, edytor, prof. UW i Uniw. Columbia w Nowym Jorku, red. wielu pism lit. Obiektem badań K. były całe epoki w dziejach lit. albo pojedynczy twórcy, z tego zakresu wydał sporo pozycji, między innymi Od średniowiecza do baroku (1938), Historia literatury polskiej. Alegoryzm - preromantyzm (1939), Neoromantyzm polski 1890-1918 (1963; termin oznaczający Młodą Polskę), Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza (1954), W świecie romantycznym (1961). Charakter syntetyczny mają opracowania Edukacja o poezji (1969), Dzieje literatury polskiej od początków do czasów nowożytnych (1969), Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich (1972), Tradycje literackie polszczyzny, od Galla do Staffa (1992). W kręgu zainteresowań badawczych K. wiele miejsca zajmowała folklorystyka, czego słowem były liczne opracowania, między innymi Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru (1935), Polska bajka ludowa w układzie systematycznym (t. 1-2, 1947), komentarz do przysłów Mądrej głowie dość dwie słowie (1958-60), Szkice folklorystyczne (t. 1-3, 1980), W świecie bajki ludowej (1980). Był redaktorem Słownika folkloru polskiego i Dziejów folklorystyki polskiej (1970). Jego opracowania edytorskie obejmują prozę wczesnego odrodzenia, romans staropolski i dzieła największych pol. twórców, między innymi J. Kochanowskiego, A. Mickiewicza, H. Sienkiewicza

Co to jest Krzyżanowski Julian w Słownik definicji K .