kultura co to znaczy

Co oznacza Kultura ? Co to jest: miesięcznik lit.- -społ. z podtytułem Szkice - Opowiadania

Co znaczy "kultura"

Definicja "KULTURA": miesięcznik lit.- -społ. z podtytułem "Szkice - Opowiadania - Sprawozdania", wydawany poprzez emigracyjny Instytut Literacki początkowo w Rzymie (1947), potem w Paryżu (od 1948), założony poprzez G. Herlinga-Grudzińskiego i J. Giedroycia, który został red. naczelnym. Region zainteresowań "K." dotyczy spraw lit. pięknej, kultury pol. i obcej, najnowszej historii; do dziś stanowi trybunę niezależnej myśli, współpracowali z nią pisarze pol. mieszkający w państwie i na obczyźnie. W serii wydawniczej Biblioteka "Kultury" ukazało się powyżej 1000 tomów, utworzono podserie Dokumenty, Archiwum Rewolucji, Bez cenzury, od 1962 wyd. kwartalnik "Zeszyty Historyczne". Od 1954 r. przyznawana jest nagroda lit. "K". Początkowo drukowano poezję, między innymi Cz. Miłosza, K. Wierzyńskiego, M. Czuchnowskiego, J. Łobodowskiego; w l. 60. i 70. prozę emigrantów marcowych, między innymi H. Grynberga, potem S. Barańczaka, A. Zagajewskiego, R. Krynickiego. W kręgu zainteresowania "K." są także dzienniki i eseistyka, między innymi Stempowskiego, Gombrowicza, Wata, Hłaski, Mackiewicza, Czapskich, Tyrmanda, Mrożka. Do zespołu red. należeli między innymi Z. i Z. Hertzowie, M. i J. Czapscy, G. Herling-Grudziński, J. Stempowski, K. Jeleński, J. Mieroszewski

Co to jest "Kultura" w Słownik definicji K .