kwiatkowski jerzy co to znaczy

Co oznacza Kwiatkowski Jerzy? Co to jest: historyk lit. pol., krytyk lit. Studiował filologię pol

Co znaczy Kwiatkowski jerzy

Definicja KWIATKOWSKI JERZY: historyk lit. pol., krytyk lit. Studiował filologię pol. na UJ. W l. 1951-55 i od 1958 pracował w Instytucie Badań Literackich PAN. Od 1985 r. prof. UJ. Współpracował z "Życiem Literackim" i "Twórczością" (w 1971-83 zamieszczał stały Felieton poetycki). Wnikliwy analityk współcz. literaturze. Interesowały go zwł. te cechy wyobraźni artystów, które decydowały o specyfice ich twórczości. W Szkicach do portretów (1960) nakreślił sylwetki poetów międzywojennych (B. Leśmiana, J. Lechonia, J. Iwaszkiewicza, A. Słonimskiego, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej), w Kluczach do wyobraźni (1964) i Remoncie pegazów (1969) - poetów pokolenia 56, w literaturze bez granic (1967) - poetów franc. Monograficzne opracowania poświęcił twórczości L. Staffa, J. Iwaszkiewicza (literatura Jarosława Iwaszkiewicza na tle 20-lecia międzywojennego, 1975), J. Przybosia (Świat poetycki Juliana Przybosia, 1972). Był redaktorem zbioru studiów różnych krytyków o Cz. Miłoszu Poznawanie Miłosza (1986), autorem syntezy Poezja dwudziestolecia (wyd. pośmiertnie 1990). K. opracował do serii Biblioteka Narodowa wybory literaturze, między innymi M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1967), W. Szymborskiej (1970), G. Apollinaire'a (1975). Wydał kilka zbiorów felietonów i recenzji

Co to jest Kwiatkowski Jerzy w Słownik definicji K .