bezkrólewie co to znaczy

Definicja BEZKRÓLEWIE w historii Polski: króla albo jego abdykacji, do wyboru nowego władcy (w

Definicja BEZKRÓLEWIE

Co to znaczy BEZKRÓLEWIE: (z z łaciny: interregnum - bezkrólewie) - moment od śmierci króla albo jego abdykacji, do wyboru nowego władcy (w monarchii dziedzicznej moment po wymarciu dynastii); Bezkrólewia w Polsce nastąpiły po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382), Władysława III Warneńczyka (1444-1447), wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572) i każdorazowo w czasie wolnych elekcji w XVI-XVIII w.; na czele państwa w tym okresie stał interrex.

Czym jest Bezkrólewie znaczenie w Słownik definicji B .