hetman co to znaczy

Definicja HETMAN w historii Polski: lat trzydziestych XVI w. dożywotni urząd centralny; w

Definicja HETMAN

Co to znaczy HETMAN: początkowo (od końca XV w.) dowódca wojsk zaciężnych, od lat trzydziestych XVI w. dożywotni urząd centralny; w Rzeczypospolitej najwyższym dowódcą był hetman ogromny koronny, a w Ogromnym Księstwie Litewskim hetman ogromny litewski; jako zastępców dodawano im hetmanów polnych (wywodzili się z dowódców obrony potocznej utrzymywanej jako wojska zaciężne na granicy pd.-zach. od końca XV w.); temu urzędowi przysługiwały duże uprawnienia: wydawanie przepisów sądowo-wojskowych (artykuły hetmańskie), w momencie wojny prawo karania gardłem, utrzymywanie rezydentów w Turcji, Mołdawii, na Krymie i w Wołoszczyźnie.

Czym jest Hetman znaczenie w Słownik definicji H .