rada pomocy żydom żegota co to znaczy

Definicja RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA histori Polski. Słownik rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W

Definicja RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA"

Co to znaczy RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA": akcja pomocy Żydom rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W. Krahelskiej-Filipowicz i Z. Kossak i organizowana poprzez Delegaturę Rządu na Państwo; włączyły się do niej konspiracyjne partie polityczne: PPS-WRN, RPPS, SL i SD wspierane poprzez Bund i organizacje syjonistyczne należące do Żydowskiego Komitetu Narodowego; polegała na doraźnej pomocy zagrożonym zagładą Żydom ( holocaust): ukrywanie uciekinierów z getta po tak zwany stronie aryjskiej, legalizacja na podstawie fałszywych papierów, dostarczanie lekarstw i żywności do getta, pokonywanie donosicieli denuncjujących ukrywających się Żydów ( tak zwany szmalcowników); została rozwiązana w I 1945; na czele Porady w Warszawie stał J. Grobelny, w Krakowie S. Dobrowolski, w Przemyślu P. Ogrodziński.

Słownik RUBINSTEIN ARTUR:
Czym jest światowej sławy pianista; debiutował w 1900 grając koncerty Fryderyka Chopina i Wolfganga A. Mozarta; koncertował w Ameryce, Europie Zachodniej i Rosji; w 1946 przyjął obywatelstwo amerykańskie rada pomocy żydom "żegota".
Słownik RUCH ZWIĄZKOWY:
Czym jest przełomie XIX i XX w. jako masowa organizacja robotnicza w zaborze austriackim i pruskim dla walki o poprawę warunków pracy i życia robotników; najsilniejszą centralą związkową było działające w rada pomocy żydom "żegota".
Słownik ROKOSZ SANDOMIERSKI:
Czym jest rokoszem Zebrzydowskiego; w związku z planami króla Zygmunta III Wazy ograniczenia zasady jednomyślności przy obradach sejmu i zmiany metody finansowania powiększonej stałej armii; wojewoda krakowski rada pomocy żydom "żegota".
Słownik RUŚ CZERWONA:
Czym jest w dorzeczu górnego Dniestru, Sanu i Bugu, region sporu terytorialnego pomiędzy monarchią piastowską a Rusią; w 981 najprawdopodobniej Mieszko I utracił władzę nad R. C., którą odzyskał w 1018 rada pomocy żydom "żegota".
Słownik REWOLUCJA KRAKOWSKA:
Czym jest Stworzenie KRAKOWSKIE rada pomocy żydom "żegota".

Czym jest RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: