rada pomocy żydom żegota co znaczy

Definicja RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA histori Polski. Słownik rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W krzyżówka

Definicja RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA"

Co to znaczy RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA": akcja pomocy Żydom rozpoczęta w 1942 z inicjatywy W. Krahelskiej-Filipowicz i Z. Kossak i organizowana poprzez Delegaturę Rządu na Państwo; włączyły się do niej konspiracyjne partie polityczne: PPS-WRN, RPPS, SL i SD wspierane poprzez Bund i organizacje syjonistyczne należące do Żydowskiego Komitetu Narodowego; polegała na doraźnej pomocy zagrożonym zagładą Żydom ( holocaust): ukrywanie uciekinierów z getta po tak zwany stronie aryjskiej, legalizacja na podstawie fałszywych papierów, dostarczanie lekarstw i żywności do getta, pokonywanie donosicieli denuncjujących ukrywających się Żydów ( tak zwany szmalcowników); została rozwiązana w I 1945; na czele Porady w Warszawie stał J. Grobelny, w Krakowie S. Dobrowolski, w Przemyślu P. Ogrodziński.

Co znaczy RYGA:
Porównanie 1921 - został podpisany 18 III 1921 poprzez Polskę, sowiecką Rosję i sowiecką Ukrainę; kończył wojnę polsko-radziecką 1919-1920; uregulował podstawowe kwestie: sprawę granic (Polsce przypadła tak rada pomocy żydom "żegota" co znaczy.
Krzyżówka RADZIWIŁŁ KRZYSZTOF:
Dlaczego 1603); książę, wojewoda wileński, od 1589 hetman ogromny litewski; syn Mikołaja Radziwiłła ( Rudego ); jako hetman polny litewski brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej w Inflantach za panowania rada pomocy żydom "żegota" krzyżówka.
Co to jest REJESTR KOZACKI:
Jak lepiej KOZACY rada pomocy żydom "żegota" co to jest.
Słownik RADA POLITYCZNA:
Kiedy polityczne emigracji londyńskiej skupiające partie polityczne będące w opozycji do obozu prezydenckiego A. Zaleskiego; powstała w 1949; tworzyły ją w zasadzie partie pozostające przed wojną w rada pomocy żydom "żegota" słownik.
Czym jest RZĄD NARODOWY:
Od czego zależy działał w Warszawie w momencie stworzenia listopadowego; powołany poprzez sejm 29 I 1831 na bazie Rządu Tymczasowego; prezesami byli: A. J. Czartoryski, od 17 VIII J. Krukowiecki, od 7 IX do 27 IX B rada pomocy żydom "żegota" czym jest.

Czym jest RADA POMOCY ŻYDOM ŻEGOTA znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: