mikołaj nagłowic co to znaczy

Definicja REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC histori Polski. Słownik Rożek; 1505-1569) - poeta, działacz

Definicja REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC

Co to znaczy REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC: (Ambroży, Korczbok, Rożek; 1505-1569) - poeta, działacz reformacyjny; po roku pobytu w Akademii Krakowskiej oddany na dwór Tęczyńskich, potem osiadł w swoich dobrach, prowadząc życie szlachcica-ziemianina; zwolennik egzekucjonistów; czynny w działalności religijnej w czasie synodów kalwińskich; znany jako "tata piśmiennictwa polskiego"; autor: przekładów z łaciny (Psałterz, 1546), kazań (Postylla Pańska, 1557), moralitetów (Kupiec, 1549), misteriów (Żywot Jezusa, 1545), dialogów politycznych (Krótka rozprawa..., 1543, Źwierciadło, 1568) i epigramów i fraszek (Figliki).

Słownik REJESTR KOZACKI:
Czym jest KOZACY rej mikołaj z nagłowic.
Słownik RADA KRÓLEWSKA:
Czym jest książęca) - organ doradczy władcy złożony z najwyższych dostojników państwa; pod koniec XV w. przekształciła się w senat i weszła w skład parlamentu ( sejm walny rej mikołaj z nagłowic.
Słownik RADA ADMINISTRACYJNA:
Czym jest rządowy Królestwa Polskiego; zasady jego działalności określała konstytucja Królestwa Polskiego; 4 XII 1830 przekształcona w Rząd Tymczasowy; na mocy statutu organicznego stała się organem rej mikołaj z nagłowic.
Słownik RZECZPOSPOLITA POLSKA:
Czym jest państwa polskiego od czasu uchwalenia poprzez Sejm Ustawodawczy tak zwany małej konstytucji w 1919 i obwiązująca do wprowadzenia konstytucji z 1952; przywrócenie nazwy nastąpiło decyzją Sejmu w XII rej mikołaj z nagłowic.
Słownik RADA NARODOWA:
Czym jest rządu RP na uchodźstwie w czasie II wojny światowej; powołana do życia poprzez Prezydenta RP w 1939 we Francji; jej pierwsze posiedzenie odbyło się 23 I 1940; składała się z 22 mianowanych członków rej mikołaj z nagłowic.

Czym jest REJ MIKOŁAJ Z NAGŁOWIC znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: