seweryn rzewuski co to znaczy

Definicja RZEWUSKI SEWERYN histori Polski. Słownik konfederacji targowickiej, od 1774 hetman polny

Definicja RZEWUSKI SEWERYN

Co to znaczy RZEWUSKI SEWERYN: (1743-1811) - lider konfederacji targowickiej, od 1774 hetman polny koronny; porwany w 1768 na rozkaz ambasadora rosyjskiego Mikołaja Repnina do Kaługi po protestach wraz z ekipą posłów przeciwko nadaniu praw politycznych dysydentom; po powrocie w 1773 stanął na czele opozycji magnackiej przeciwko obozowi reformatorskiemu w momencie Sejmu Wielkiego; wraz z Franciszkiem Ksawerym Branickim i Szczęsnym Potockim, po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, skłonił carycę Katarzynę II do interwencji w Polsce i zgody na zawiązanie konfederacji targowickiej.

Słownik RYCHEZA:
Czym jest Ryksa) zm. 1063 - siostrzenica cesarza Ottona III, od 1023 żona Mieszka II, od 1025 królowa Polski; matka Kazimierza Odnowiciela rzewuski seweryn.
Słownik RODŁO:
Czym jest symbol Związku Polaków w Niemczech: na czerwonym tle biały graficzny symbol Wisły z Krakowem; wprowadzony w 1933 jako przeciwstawienie swastyki hitlerowskiej rzewuski seweryn.
Słownik RZECZPOSPOLITA:
Czym jest publica - republika) - nazwa suwerennego państwa polskiego; potocznie przyjęło się określać nazwą I Rzeczpospolitej kraj polskie do 1795, II Rzeczpospolitej lata 1918-1939 i III Rzeczpospolitej rzewuski seweryn.
Słownik REFORMA ROLNA:
Czym jest mocy dekretu PKWN z 6 IX 1944; na rzecz reformy przeznaczono ziemię należącą: do skarbu państwa, będącą własnością obywateli niemieckich i osób kolaborujących z Niemcami i ze zlikwidowanej wielkiej rzewuski seweryn.
Słownik RADY NARODOWE:
Czym jest władzy państwowej i podstawowe organy samorządu społecznego w l. 1944-1990; początkowo tworzone w 1944 konspiracyjne organy władz podporządkowane PPR; od VII 1944 powoływane na obszarach wyzwolonych rzewuski seweryn.

Czym jest Seweryn Rzewuski znaczenie w Słownik definicji R .

  • Dodano:
  • Autor: