wiedeń co to znaczy

Definicja WIEDEŃ histori Polski. Słownik spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego

Definicja WIEDEŃ

Co to znaczy WIEDEŃ: 1) zjazd - spotkanie w 1515 w Wiedniu króla Polski Zygmunta I Starego, króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka i cesarza Maksymiliana I Habsburga, gdzie zawarto układ dynastyczny; za neutralność Habsburgów w konflikcie z Moskwą zgodzono się, by w razie wygaśnięcia dynastii Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech oba te trony przeszły w ręce Habsburgów, zaś w razie wygaśnięcia dynastii Habsburgów Jagiellonowie mieli dostać Austrię; 11 lat potem, w wyniku klęski pod Mohaczem nastąpiło załamanie polityki dynastycznej Jagiellonów; 2) bitwa - rozegrała się w momencie wojny polsko-tureckiej 1672-1699; po podpisaniu sojuszu z Habsburgami w 1683 stosunki z Turcją znajdującą się pod panowaniem wojowniczego sułtana Mehmeda IV pogorszyły się, a kiedy w VII 1863 100-tys. armia pod wodzą jego wezyra Kara Mustafy ruszyła na Wiedeń Jan III Sobieski podjął decyzję o przyjściu Austrii z odsieczą; na czele 25-tys. armii poprzez Śląsk i Morawy władca Polski dotarł pod Wiedeń i objął dowództwo 70-tys. armii sprzymierzonych; 12 IX 1863 na prawym skrzydle piechota polska wyparła janczarów z ufortyfikowanych pozycji, a na lewym skrzydle wojska austriackie wzdłuż Dunaju przebiły się do oblężonego Wiednia; po rozpoczęciu odwrotu poprzez Turków decydujące okazało się uderzenie 20-tys. jazdy, z główną szarżą husarii, które doprowadziło do zdobycia obozu Kara Mustafy; zwycięstwo pod Wiedniem, mimo złamania ofensywnej siły wojsk tureckich, nie doprowadziło do zakończenia wojny, dopiero dwie bitwy pod Parkanami 7 i 9 X 1863 zniszczyły pozostałą część armii tureckiej w pn. Węgrzech; 3) kongres 1814-1815 - kongres przedstawicieli 16 krajów europejskich obradujący IX 1814 - VI 1815, zwołany po upadku Napoleona I w celu dokonania zmian ustrojowych i terytorialnych w Europie; w kwestii polskiej podjęto 3 V 1815 następujące rozstrzygnięcia: z większości terytorium Księstwa Warszawskiego, po przekazaniu Prusom departamentów poznańskiego ( Ogromne Księstwo Poznańskie) i bydgoskiego z Toruniem, a Austrii okręgu wielickiego, utworzono Królestwo Polskie połączone z Rosją unią personalną; z Krakowa zaś i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską.

Słownik WYPRAWA ŁYSOBYCKA:
Czym jest gen. A. Jankowskiego w momencie stworzenia listopadowego; W VII 1831 30-tysięczna armia została wysłana w kierunku Lublina; po pierwszej nieudanej bitwie zatrzymała się pod Łysobykami; nie podjęła wiedeń.
Słownik WOJCIECH ŚW.:
Czym jest czeskiego rodu książęcego Sławnikowiców, biskup praski od 982, wypędzony z Czech w 995 poprzez Przemyślidów; Nareszcie 996 przybył na dwór Bolesława Chrobrego, który wysłał go wiosną 997 na misję do wiedeń.
Słownik WOLNI:
Czym jest kategoria ludności w średniowieczu (do XIII/XIV w.), która zachowała uprawnienia z okresu plemiennego, w tym swobodę zmiany pobytu i wyłączenie z poddaństwa w stosunku do feudałów; zanikła w wiedeń.
Słownik WYSŁOUCH BOLESŁAW:
Czym jest chemik, działacz ruchu ludowego, dziennikarz; W l. 1886-1887 wydawał wspólnie z żoną Marią Przegląd Socjalny ; opublikował w nim pierwszy program polskiego ruchu ludowego Szkice programowe; od 1889 wiedeń.
Słownik WŁÓCZNIA ŚW. MAURYCEGO:
Czym jest ofiarowana została Bolesławowi Chrobremu poprzez cesarza Ottona III na zjeździe gnieźnieńskim w 1000; dar miał być oznaką przymierza i wyniesienia księcia Polan do rangi sprzymierzeńca cesarskiego wiedeń.

Czym jest Wiedeń znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: