manifest wielki co to znaczy

Definicja WIELKI MANIFEST TDP histori Polski. Słownik uchwalony w 1836; był programem liberalnym

Definicja WIELKI MANIFEST TDP

Co to znaczy WIELKI MANIFEST TDP: manifest z Poitiers uchwalony w 1836; był programem liberalnym, umiarkowanym i antyrewolucyjnym; walkę o niepodległość TDP opierało na własnych siłach narodu; przyszły ustrój miał być republiką parlamentarną; gwarantowano swobody polityczne i cywilne; nie negując potrzeby przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów opowiadano się za utrzymaniem i ochroną własności prywatnej.

Słownik WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY:
Czym jest uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia tlenu i azotu z powietrza (1883 wielki manifest tdp.
Słownik WARMIA:
Czym jest Wiślanym, od Pasłęki do Pregoły, zamieszkała pierwotnie poprzez pruskie plemię Warmów; podbita poprzez Zakon Krzyżacki w XIII w.; w 1243 utworzono diecezję warmińską w Braniewie, której biskupi wielki manifest tdp.
Słownik WAWRZECKI TOMASZ:
Czym jest naczelnik stworzenia kościuszkowskiego po dostaniu się do niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami; po nieudanej próbie obrony Warszawy ( rzeź Pragi) otrzymał się do niewoli rosyjskiej wielki manifest tdp.
Słownik WARSZAWSKI ADOLF:
Czym jest 1868-1937) - działacz ruchu robotniczego, dziennikarz; od 1888 członek II Proletariatu; współzałożyciel w 1889 Związku Robotników Polskich; od 1893 w SDKPiL, od 1902 członek Zarządu Głównego wielki manifest tdp.
Słownik WARYŃSKI LUDWIK TADEUSZ:
Czym jest działacz i ideolog ruchu robotniczego; Współtwórca kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim; twórca programu brukselskiego; próbował założyć sekretną organizację socjalistyczną we Lwowie 1879; po wielki manifest tdp.

Czym jest Tdp Manifest Wielki znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: