wojna polsko czechosłowacka co to znaczy

Definicja WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919 histori Polski. Słownik Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23

Definicja WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919

Co to znaczy WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919: konflikt zbrojny o Śląsk Cieszyński ( Zaolzie); 23 I 1919 rząd Czechosłowacji, nie chcąc dopuścić do przeprowadzenia poprzez władze polskie wyborów do sejmu na Śląsku Cieszyńskim, zażądał wycofania wojsk polskich z całego spornego obszaru poza rzekę Białą; po odmowie rozpoczął zbrojne działania zaczepne; w nocy z 26 na 27 I oddziały polskie zostały zmuszone do odwrotu i wojska czeskie zajęły cały region dawnego Księstwa Cieszyńskiego, aż po Wisłę; 3 II 1919 w Paryżu, pod naciskiem krajów Ententy, parafowano porozumienie o wytyczeniu nowej linii demarkacyjnej dzielącej sporny region do czasu przeprowadzenia plebiscytu; w VII 1920 Porada Ambasadorów podzieliła ten region, rezygnując z plebiscytu.

Słownik WIELKOPOLSKA:
Czym jest dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych Piastów; Poznań i Gniezno wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WOLNIZNA:
Czym jest moment, gdzie osadnicy lokowani na prawie niemieckim zwolnieni byli z opłat i czynszów; Wynosiła od kilku lat do 24 lat na terenach trudnych do uprawy wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WUJEK JAKUB:
Czym jest jezuita; sekretarz Jakuba Uchańskiego, od 1573 rektor kolegiów jezuickich kolejno w: Poznaniu, Wilnie i Kolozsvárze (Siedmiogród); znany jako twórca pierwszego pełnego przekładu Biblii na j. polski wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WRON:
Czym jest zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wojna polsko-czechosłowacka 1919.
Słownik WYSTAWA ZIEM ODZYSKANYCH:
Czym jest ZIEMIE ODZYSKANE wojna polsko-czechosłowacka 1919.

Czym jest WOJNA POLSKO-CZECHOSŁOWACKA 1919 znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: