wojsko polskie 1944 1945 co to znaczy

Definicja WOJSKO POLSKIE 1944-1945 histori Polski. Słownik dekretu KRN z 21 VII 1944 poprzez

Definicja WOJSKO POLSKIE 1944-1945

Co to znaczy WOJSKO POLSKIE 1944-1945: utworzone na mocy dekretu KRN z 21 VII 1944 poprzez połączenie Armii Polskiej w ZSRR (2) z AL; W jego skład wchodziły: 1 Armia (powstała z przekształcenia Armii Polskiej w ZSRR); liczebność około 90 tys. żołnierzy; dowódcy: gen. Z. Berling (do IX 1944), W. Korczyc, S. Popławski; walczyła: w VII-VIII 1944 nad środkową Wisłą (pod Dęblinem, Puławami, na przyczółku magnuszewskim), w IX 1944 w Warszawie (na Pradze i przyczółkach), w I 1945 wyzwoliła lewobrzeżną Warszawę, w II-III 1945 na Pomorzu Wał Pomorski, Kołobrzeg, Trójmiasto), w IV-V 1945 nad Odrą, nad Łabą i w Berlinie; 2 Armia; utworzona 20 VIII 1944; liczebność około 90 tys. żołnierzy; dowódcy: gen. K. Świerczewski, S. Popławski; walczyła: w IV-V 1945 nad Nysą Łużycką, pod Budziszynem, Dreznem i Mielnikiem k. Pragi; 3 Armia tworzona X-XI 1944, nie wyszła ze stadium organizacji; dowódca gen. K. Świerczewski; Naczelny Dowódca WP gen. M. Żymierski.

Słownik WOŁYŃ:
Czym jest pomiędzy Podolem, a Polesiem, od rzeki Słucz po górny Bug; od X w. w granicach monarchii ruskiej, następnie w okresie rozbicia dzielnicowego Rusi od XI w. odrębne księstwo; nareszcie XII w. połączone wojsko polskie 1944-1945.
Słownik WAWRZECKI TOMASZ:
Czym jest naczelnik stworzenia kościuszkowskiego po dostaniu się do niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami; po nieudanej próbie obrony Warszawy ( rzeź Pragi) otrzymał się do niewoli rosyjskiej wojsko polskie 1944-1945.
Słownik WITOS WINCENTY:
Czym jest polityk, działacz ruchu ludowego; od 1895 w SL; w 1913 jeden z założycieli, a od 1919 prezes ZG PSL Piast ; w l. 1908-14 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a od 1911 poseł do parlamentu wojsko polskie 1944-1945.
Słownik WORCELL STANISŁAW GABRIEL:
Czym jest działacz i dziennikarz polityczny; poseł do sejmu 1831; w momencie Wielkiej Emigracji współpracował początkowo z Komitetem Narodowym Emigracji, potem z J. Lelewelem; wysiedlony z Francji za kontakty wojsko polskie 1944-1945.
Słownik WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE:
Czym jest początek dali bałtyjscy Litwini, zamieszkujący w dorzeczu dolnego Niemna; W 1 poł. XIII w. plemiona litewskie z Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i podjął nieudaną próbę chrystianizacji państwie wojsko polskie 1944-1945.

Czym jest WOJSKO POLSKIE 1944-1945 znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: