paweł woronicz co to znaczy

Definicja WORONICZ JAN PAWEŁ histori Polski. Słownik 1829) - pisarz, prymas; od 1806 we władzach

Definicja WORONICZ JAN PAWEŁ

Co to znaczy WORONICZ JAN PAWEŁ: (1753 albo 1757-1829) - pisarz, prymas; od 1806 we władzach Księstwa Warszawskiego, od 1808 członek Porady Stanu; od 1815 biskup krakowski i senator Królestwa Polskiego, od 1828 arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego; koronował cara Mikołaja I na króla polskiego; od 1800 członek TPN; głosił mesjanistyczne idee o posłannictwie dziejowym Słowiańszczyzny, a w szczególności Polski; utwory: Hymn do Boga, Świątynia Sybilli.

Słownik WIŚLANIE:
Czym jest zamieszkujące dorzecze górnej Wisły, z kluczowymi grodami w Wiślicy, Krakowie i Sandomierzu; utworzyli jedną z najwcześniejszych organizacji politycznych na ziemiach polskich; pod koniec IX w. kraj woronicz jan paweł.
Słownik WALEWSKI ALEKSANDER:
Czym jest dyplomata francuski; nieślubny syn Marii Walewskiej i cesarza Napoleona I; w momencie stworzenia listopadowego uczestnik misji dyplomatycznej w Londynie; był ambasadorem Francji w Madrycie i Londynie woronicz jan paweł.
Słownik WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Czym jest jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego osiągnięcia i dalsze możliwości woronicz jan paweł.
Słownik WRÓBLEWSKI ZYGMUNT FLORENTY:
Czym jest uczestnik stworzenia styczniowego; prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Zdolności; razem z K. Olszewskim dokonali po raz pierwszy skroplenia tlenu i azotu z powietrza (1883 woronicz jan paweł.
Słownik WIŚNIOWIECKI JEREMI:
Czym jest książę, od 1646 wojewoda ruski; dziedzic olbrzymiej fortuny na Zadnieprzu i na Wołyniu; jego żoną była wnuczka Jana Zamoyskiego - Gryzelda; odznaczył się w tłumieniu powstań kozackich, szczególnie w woronicz jan paweł.

Czym jest Paweł Jan Woronicz znaczenie w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: