zjednoczone stronnictwo ludowe co znaczy

Definicja ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL) histori Polski. Słownik powstała 27-29 XI 1949 z krzyżówka

Definicja ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL)

Co to znaczy ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL): partia polityczna powstała 27-29 XI 1949 z połączenia Stronnictwa Ludowego i - Polskiego Stronnictwa Ludowego; uznała kierowniczą rolę PZPR i wnosiła swój wkład w budowanie ustroju socjalistycznego; realizowała politykę PZPR w sprawie rolnej, aczkolwiek starała się bronić interesów chłopstwa; jej członkowie zasiadali w Sejmie PRL i wchodzili do rządów w całej historii PRL; najwyższą władzą był Kongres ZSL, pomiędzy zjazdami Naczelny Komitet (NK), a od 1956 Naczelny Komitet Wykonawczy (NKW); po wyborach 4 VI 1989 nawiązało współpracę z Solidarnością; w 1990 nastąpił rozpad ZSL; prezesami NKW byli kolejno: 1949-1953 J. Niećko, W. Kowalski (do 1956), S. Ignar (do 1962), C. Wycech (do 1971), S. Gucwa (do 1981), S. Ignar (V - XI 1981), R. Malinowski (XI 1981-1990); organ naczelny: "Zielony Sztandar".

Co znaczy ZWZ:
Porównanie zobacz ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ zjednoczone stronnictwo ludowe (zsl) co znaczy.
Krzyżówka ZAPOROŻE:
Dlaczego region nad Dolnym Dnieprem, poniżej tak zwany porohów, zamieszkały w XVI-XVII w. poprzez Kozaków, zwany również Dzikimi Polami zjednoczone stronnictwo ludowe (zsl) krzyżówka.
Co to jest ZMS:
Jak lepiej zobacz ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ zjednoczone stronnictwo ludowe (zsl) co to jest.
Słownik ŻMUDŹ:
Kiedy podstawowych (w okolicy Auksztoty) dzielnic Litwy właściwej ( Ogromne Księstwo Litewskie); od 2 poł. XIII w. teren ekspansji Zakonu Krzyżackiego; w 1398 Witold odstąpił Żmudź Krzyżakom za pomoc w zjednoczone stronnictwo ludowe (zsl) słownik.
Czym jest ZBIÓR PRAW SĄDOWYCH:
Od czego zależy KODEKS ZAMOYSKIEGO zjednoczone stronnictwo ludowe (zsl) czym jest.

Czym jest ZJEDNOCZONE STRONNICTWO LUDOWE (ZSL) znaczenie w Słownik definicji Z .

  • Dodano:
  • Autor: