zwiˇzek młodzieży wiejskiej co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSK w historii Polski: Polskiej Wici

Definicja ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSK

Co to znaczy ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSK: od 1944 Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" - organizacja młodzieżowa utworzona w 1928 poprzez działaczy CZMW przeciwnych podporządkowaniu się sanacji; od 1931 ideowo związany z SL; prowadził działalność wychowawczą i kulturalno-oświatową (uniwersytety ludowe, amatorski ruch teatralny i muzyczny, przysposobienie rolnicze, samokształcenie) i sportową; w jego programie dominowała ideologia agraryzmu; główni działacze: J. Niećko, I. Solarz; pisma: "Wici", "Znicz", "Społem"; w momencie II wojny światowej jego działacze współtworzyli BCh, wchodzili w skład SL "Roch"; w VIII 1944 odbudowana została struktura organizacyjna ZMW RP "Wici"; w 1945 związał się politycznie z PSL; w IV 1947 władze organizacji opanowali lewicowi działacze, zwolennicy współpracy z władzami komunistycznymi; główni działacze: S. Ignar, J. Ozga-Michalski; w VII 1948 włączony do ZMP.

Czym jest ZWIˇZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSK znaczenie w Słownik definicji Z .