rzeczypospolitej naprawy co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ w historii Polski: sanacyjnego poprzez działaczy Związku

Definicja ZWIˇZEK NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ

Co to znaczy ZWIˇZEK NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ: organizacja polityczna założona w 1926 w ramach obozu sanacyjnego poprzez działaczy Związku Strzeleckiego, Związku Osadników Wojskowych i Związku Powstańców Śląskich; w 1928 wszedł w skład BBWR, następnie z Partią Pracy utworzył Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast; po 1930 zaprzestał działalności; byli działacze tworzyli wpływową grupę polityczną o reformatorskich przekonaniach, zwaną popularnie "Naprawą"; w 1937 weszli częściowo w skład OZN; główni działacze: M. Grażyński, Wiktor Przedpełski.

Czym jest Rzeczypospolitej Naprawy Zwiˇzek znaczenie w Słownik definicji Z .