zwiˇzek narodu polskiego co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP) w historii Polski: Królestwa Polskiego; powstała w 1839 z

Definicja ZWIˇZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP)

Co to znaczy ZWIˇZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP): sekretna organizacja niepodległościowa; działała na terenie Królestwa Polskiego; powstała w 1839 z inicjatywy W. Mazurkiewicza; programowo związana z TDP; opowiadała się za robotą konspiracyjną i propagandową na rzecz przyszłego stworzenia niepodległościowego; zradykalizowała się po dołączeniu E. Dembowskiego i H. Kamieńskiego; kontakty z ZNR utrzymywał P. Ściegienny; pomimo aresztowań przetrwała do 1853.

Czym jest ZWIˇZEK NARODU POLSKIEGO (ZNP) znaczenie w Słownik definicji Z .