asnyk adam krypt pseud stożek co to znaczy

Co oznacza Jan Stożek\. y, pseud\. El\. Asnyk Adam, krypt? Co to jest: pisarz, dramaturg epoki

Co znaczy Asnyk adam, krypt. El. . . Y, pseud. Jan stożek

Definicja ASNYK ADAM, KRYPT. EL...Y, PSEUD. JAN STOŻEK: pisarz, dramaturg epoki pozytywizmu. Uczestnik przedpowstaniowego ruchu spiskowego i stworzenia styczniowego (członek tak zwany rządu wrześniowego). Studiował w Warszawie, Wrocławiu, Paryżu i Heidelbergu, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. Debiutował wierszami w lwowskim "Dzienniku Literackim". Pierwszy tom wierszy Poezje I wydał w 1869 r. Inicjalna twórczość A. była słowem głębokiego rozgoryczenia i rozpaczy na skutek klęski stworzenia styczniowego (Pijąc falerno). W późniejszych utworach pisarz manifestuje solidarność z ideą i czynem powstańczym. Erotyki A. są zapisem subtelnych odcieni miłości ( Pomiędzy nami nic nie było), bólu rozstania, rozczarowania zmiennością i powierzchownością uczuć kobiety. Charakteryzują się elegancją stylu; dominuje w nich ton dyskretnego zwierzenia, regularnie pojawia się ironia i autoironia. Liryki tatrzańskie A. (cykl W Tatrach) są poetyckim opisem zarówno piękna, jak i grozy górskiego pejzażu. regularnie pojawia się w nich refleksja nad życiem. W l. 70. A. pisze wiersze, gdzie ustala swą postawę wobec romantyzmu i pozytywizmu ( Daremne żale, Do młodych, Dzisiejszym idealistom). Daje w nich słowo przekonaniu o nieuchronności i konieczności postępu, lecz i o potrzebie szacunku dla przeszłości. Syntezą światopoglądu poety jest cykl sonetów Nad głębiami. A., ukształtowany pod wpływem ogromnych romantyków (w szczególności J. Słowackiego), początkowo naśladował mistrzów. Etapowo jednak stworzył własny styl, charakteryzujący się umiarem, prostotą języka, jasnością obrazowania. Respektując panujące w literaturze zasady, wykazywał sporo inwencji w zakresie wersyfikacji (zwł. układów stroficznych)

Co to jest Jan Stożek\. y, pseud\. El\. Asnyk Adam, krypt w Słownik definicji A .