anhelli asnyk adam krypt co to znaczy

Anhelli, Asnyk Adam, Krypt. El...y, Pseud. Jan Stożek, Apollo I Marsjasz, Artur, Anielka, Arctowie

Definicje z literatury polskiej na A

 • Definicja Absurd Co to jest nieprawdziwe; świadomy zabieg lit. pozwalający określić myśli autora, ideę utworu; istotny obiekt
 • Definicja A jak królem, a jak katem będziesz Co to jest Nowaka, obraz wsi - chłopskiego raju: harmonia pomiędzy człowiekiem a naturą, powtarzający się
 • Definicja Rakowska Akademia Co to jest działająca w Rakowie, przygotowywała do praktycznego życia, uczyła tolerancji wyznaniowej. Program
 • Definicja Apel Co to jest opowiadania, powstało już w 1942 r. i obrazuje tragizm ludzi spędzonych na apelu oświęcimskim
 • Definicja Austeria Co to jest istniejącej już, archaicznej społeczności żyd., tworząca wspólnie z wcześniejszymi Głosami w
 • Definicja Jerzy Andrzejewski Co to jest Studiował filologię pol. na UW. Pierwsze opowiadanie Wobec czyjegoś życia ogłosił w 1932 r. na
 • Definicja Krakowska Awangarda Co to jest Brzękowski, J. Kurek, A. Ważyk) skupionych wokół Peipera i redagowanej poprzez niego Zwrotnicy (II
 • Definicja Ariostyzm Co to jest stosowaniu ironii, groteski, konstruowaniu urozmaiconych fabuł z elementami fantastyki. W lit. pol
 • Definicja Albertrandi Co to jest współzałoż. Monitora (1765), założyciel i red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych (1770), gdzie
 • Definicja Antymonachomachia Co to jest jako reakcja na ataki po opublikowaniu Monachomachii. Jest palinodią (forma satyry znana ze staroż
 • Definicja Antynomia Co to jest właściwością romant. myślenia było pojmowanie świata jako antynomicznej jedności, prawdom martwym
 • Definicja Archetyp Co to jest Junga; obiekt tak zwany nieświadomości zbiorowej; pradawny, niezmienny wzorzec wyobrażeń, postaw
 • Definicja C B A Co to jest pozytywizmu. Bohaterka, Joanna Lipska, wedle hasłem pracy u podstaw uczy dzieci z biednych rodzin
 • Definicja Arianie Co to jest zapoczątkowanego poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza (około 256-336), zwanego arianizmem
 • Definicja Vivendi Ars Co to jest życia (ars bene vivendi). Znajduje słowo między innymi w lit. parenetycznej, na przykład Legendzie
 • Definicja Albertus Co to jest lit. sowizdrzalskiej; parodia plebańskiego żołnierza stała się rodzajem rozprawy z mitami kultury
 • Definicja Róże I Adwokat Co to jest najwybitniejszych w lit. pol. W 1929 r. został wystawiony poprzez 8 teatrów w Polsce, w 1930 r
 • Definicja Jarosław Newerly Abramow Co to jest Współzałoż. Studenckiego Teatru Satyryków (STS) w Warszawie - pisał dla niego skecze i monologi
 • Definicja Zamojska Akademia Co to jest Zamoyskiego, miała kształcić światłych obywateli państwa. Do jej organizacji przyczynił się Sz
 • Definicja Almanach Co to jest zawierająca artykuły z określonej dziedziny wiedzy czy sztuki; zestaw różnego rodzaju informacji o
 • Definicja Alarm Co to jest jest zapisem zdarzeń z perspektywy uczestnika ( od wewnątrz ). Fragmentaryczność doznań, użycie
 • Definicja Aleksy Co to jest albo VI w. w Syrii, poprzez sporo lat mieszkaniec syryjskiego miasta Edessa, po kanonizacji patron
 • Definicja Anka Co to jest poświęconych tragicznie zmarłej córce poety. Regularnie porównywany do Trenów J. Kochanowskiego
 • Definicja Ognisty Anioł Co to jest napisany w ostatnich latach życia, w mistycznym okresie twórczości. Podmiotem lir. jest duch ludzki
 • Definicja Poetica Ars Co to jest istotą literaturze, określające normy, jakie powinna spełniać, zawierające praktyczne wskazówki dla
 • Definicja Antek Co to jest dziecka urodzonego w biednej wsi nad Wisłą na tle społ.-obycz. obrazu nędzy i zacofania. Od chwili
 • Definicja Bohdan Arct Co to jest Uczestnik kampanii wrześniowej, dowodził słynnymi dywizjonami na Zachodzie (1940-44), trafił do
 • Definicja Halina Auderska Co to jest publicystka, leksykograf. Ukończyła studia polonistyczne na UW, w okresie wojny uczestniczyła w
 • Definicja Autoironia Co to jest z własnej osoby, myśli, twórczości; świadomy zabieg artystycznego wyrazu, na przykład L. Staffa
 • Definicja Autotematyzm Co to jest ustalenie techniki pisarskiej polegającej na wprowadzeniu do utworu lit. wypowiedzi odsłaniających
 • Definicja Ateneum. Pismo naukowe i literackie Co to jest wzorowany na franc. Revue des Deux Mondes , zał. poprzez W. Spasowicza i A. Pawińskiego; red. pisma
 • Definicja Jerzy Afanasjew Co to jest Gdańsku, potem twórca Cyrku Rodziny Afanasjeff Tralabomba, nazwanego totalną wolnością
 • Definicja Athenaeum. Pismo zbiorowe poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom itd. Co to jest I. Kraszewskiego. Celem pisma było ożywienie ruchu umysłowego na wsch. terenach Polski
 • Definicja Poetica Ars Co to jest Pierwsza 4-zwrotkowa część utworu to rodzaj programu poet. Prezentuje autorskie myślenie o
 • Definicja Asceta Co to jest surowy, wstrzemięźliwy tryb życia celem doskonalenia cnót ducha. Umartwianie, medytacje, męczeństwo
 • Definicja Akropolis Co to jest reż. J. Sosnowskiego. Wydarzenia zawarte w 4 aktach rozgrywają się na Wawelu w Noc Ogromną
 • Definicja A jak poszedł król na wojnę Co to jest Konopnickiej, skomponowany na zasadzie stałego przeciwstawiania losów chłopa i króla. Wyruszającemu
 • Definicja Moriendi Ars Co to jest wskazówek przygotowujących człowieka na przyjęcie śmierci. 2. Gat. lit. rozpowszechniony w późnym
 • Definicja Poetica Ars Co to jest autora, zamieszczony w tomie Barwa miodu (1936), gdzie określona została rola poety i zadania
 • Definicja Topos Arkadii Co to jest obraz A. wykreowała IV ekloga Wergiliusza. W lit. nowożytnej jest manifestacją tęsknoty za państwem
 • Definicja Janusz Anderman Co to jest Współpracował z Twórczością . Od 1978 r. był współredaktorem kwartalnika Puls . W powieściach
 • Definicja Autentyzm Co to jest służebności sztuki wobec życia; w Niemczech nazwany nową rzeczywistością ; w Polsce: 1. W prozie
 • Definicja Topos Apokalipsy Co to jest symbolice, wizyjności i mistycyzmowi. Źródło: Apokalipsa św. Jana. Wizja końca świata ukazywana w
 • Definicja Anczyc Władysław Ludwik, pseud. Kazimierz Góralczyk Co to jest współprac. Encyklopedii powszechnej S. Orgelbranda, autor sztuk lud.-patriotycznych, między innymi
 • Definicja Arctowie Co to jest 1818-1900) założył księgarnię w Lublinie, w 1855 wydawnictwo. A. specjalizowali się w
 • Definicja Anielka Co to jest opowiadanie albo powieść). Wydrukowany w Kurierze Warszawskim (1880) pt. Chybiona powieść, w wyd
 • Definicja Artur Co to jest syn Stomila i Eleonory, student trzech fakultetów uniwersyteckich, narzeczony Ali, początkowo
 • Definicja Marsjasz I Apollo Co to jest przedmiotu (1961). Nawiązuje do mitu gr., a opowiedziana w nim historia jest dalszym ciągiem
 • Definicja Asnyk Adam, krypt. El...y, pseud. Jan Stożek Co to jest przedpowstaniowego ruchu spiskowego i stworzenia styczniowego (członek tak zwany rządu wrześniowego
 • Definicja Anhelli Co to jest Betcheszban w górach Libanu, inspirowany przeżyciami rel. w Ziemi Świętej. Nawiązuje do

Słownik literatury w szkole

Co to znaczy w literaturze polskiej? Jak jest w literaturze? Jakie znaczenie, wyjaśnienie, opis z literatury.

Definicja Anhelli, Asnyk Adam, Krypt. El...y, Pseud. Jan Stożek, Apollo I Marsjasz, Artur, Anielka, Arctowie, Anczyc Władysław Ludwik, Pseud. Kazimierz Góralczyk znaczenie.

Co to jest Anhelli, Asnyk Adam, Krypt. El...y, Pseud. Jan Stożek wyjaśnienie.