imperium co to znaczy

Co oznacza Imperium? Co to jest: zestaw reportaży R. Kapuścińskiego przedstawiający podróże autora

Co znaczy Imperium

Definicja IMPERIUM: zestaw reportaży R. Kapuścińskiego przedstawiający podróże autora i obraz rzeczywistości sowieckiej, cz. I w okresie potęgi imperium, cz. II w okresie jego upadku (1989-91). Oglądowi poddana jest zarówno europ. część państwie, na przykład Czernobyl, jak i Syberia, na przykład miejsca łagrów Kołyma i Workuta. Kapuścińskiego interesują różne kwestie, między innymi powody konfliktów etnicznych, postawy ludzi po rozpadzie mocarstwa, ich mentalność. Na narrację składają się rozmowy albo opowiadania rejestrujące obrazy i wrażenia z podróży, opisy miejsc i osób, spotkania z politykami, lecz także i swoje przemyślenia autora. Fakty są na ogół tylko pretekstem do rozważań o prawidłowości albo przypadkowości zdarzeń i losów ludzi, od reportażu autor regularnie przechodzi do eseju; do zobrazowania motywów wyborów życiowych spotykanych osób konieczny okazuje się dłuższy monolog. Niejednorodność gatunkowa staje się atutem kompozycyjnym książki

Co to jest Imperium w Słownik definicji I .