wierzę co to znaczy

Co znaczy Nie wierzę w nic słownik. Co to jest Przerwy-Tetmajera zawierający poet. wyznanie filoz

Co znaczy Nie wierzę w nic

Definicja NIE WIERZĘ W NIC: sonet K. Przerwy-Tetmajera zawierający poet. wyznanie filoz. koncepcji A. Schopenhauera, który życiu ludzkiemu wyznaczał jedynie kierunek ku zatracie. Człowiek pojmowany był jako igraszka natury, już od samych narodzin bezsensownie zdążający do śmierci, jedynym wyzwoleniem z tego stanu mogło być wyzbycie się wszelkich pragnień. Taki stan niewiary w przeszłe ideały i marzenia wyraża podmiot lir. wiersza: "Wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów". Wyraźnie wyeksponowana została refleksja charakteryzująca pokolenie dekadentów ( dekadentyzm): "konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym", jedynym pragnieniem pozostaje kraina "nieistnienia" nirwana. To marzenie rozwinął pisarz w błagalnej tonacji Hymnu do Nirwany.

Słownik Nowak-Jeziorański Jan, Właśc. Zdzisław J.:
Co znaczy polityk. Walczył w kampanii wrześniowej na Wołyniu. Po ucieczce z niewoli żołnierz AK (od 1941). W 1943-45 kurier i emisariusz Naczelnego Wodza i Komendanta Gł. AK na trasie Warszawa-Londyn. Walczył nie wierzę w nic.
Słownik "Nowa Polska":
Co znaczy kult., wyd. poprzez emigrantów pol. w Londynie, red. poprzez A. Słonimskiego. Skupiał pisarzy opowiadających się za współpracą z Polską (część po wojnie wróciła do państwie). Byli to między innymi J nie wierzę w nic.
Słownik Niemojewski Andrzej, Pseud. Rokita, Lambro, A. Lubieniec:
Co znaczy dziennikarz, tłumacz, działacz oświatowy, religioznawca. Radykał, wolnomyśliciel, atakujący każdy rodzaj dogmatyzmu (zwł. rel.). W l. 1890-91 zbliżył się do ruchu socjalistycznego. W l. 1886-88 nie wierzę w nic.
Słownik Nagrody Literackie:
Co znaczy przyznawane raz do roku za dzieło albo całokształt twórczości poprzez instytucje nauk., redakcje czasopism albo fundacje. Najwyższą rangę ma przyznawana od 1901 r. Nagroda Nobla, spory prestiż nie wierzę w nic.
Słownik Nałkowska Zofia:
Co znaczy dramatopisarka, publicystka. Córka geografa i pedagoga Wacława N., żona poety L. Rygiera, w l. 1922-29 legionisty J. Jura-Gorzechowskiego. Wiceprezes PEN Clubu, członek PAL (od 1933), po wojnie nie wierzę w nic.

Co to jest Nie wierzę w nic w Słownik definicji N .

  • Dodano:
  • Autor: