wierzę co to znaczy

Co oznacza Nie wierzę w nic? Co to jest: sonet K. Przerwy-Tetmajera zawierający poet. wyznanie

Co znaczy Nie wierzę w nic

Definicja NIE WIERZĘ W NIC: sonet K. Przerwy-Tetmajera zawierający poet. wyznanie filoz. koncepcji A. Schopenhauera, który życiu ludzkiemu wyznaczał jedynie kierunek ku zatracie. Człowiek pojmowany był jako igraszka natury, już od samych narodzin bezsensownie zdążający do śmierci, jedynym wyzwoleniem z tego stanu mogło być wyzbycie się wszelkich pragnień. Taki stan niewiary w przeszłe ideały i marzenia wyraża podmiot lir. wiersza: "Wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów". Wyraźnie wyeksponowana została refleksja charakteryzująca pokolenie dekadentów ( dekadentyzm): "konieczność jest wszystkim, wola ludzka niczym", jedynym pragnieniem pozostaje kraina "nieistnienia" nirwana. To marzenie rozwinął pisarz w błagalnej tonacji Hymnu do Nirwany

Co to jest Nie wierzę w nic w Słownik definicji N .