schulz bruno co to znaczy

Co oznacza Bruno Schulz? Co to jest: prozaik, krytyk lit., grafik. Poza kilkoma krótkimi wyjazdami

Co znaczy Schulz bruno

Definicja SCHULZ BRUNO: prozaik, krytyk lit., grafik. Poza kilkoma krótkimi wyjazdami całe życie spędził w rodzinnym Drohobyczu. Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej (1910-13) i poprzez kilka miesięcy malarstwo w wiedeńskiej ASP. Od 1924 r. pracował jako nauczyciel rysunku w gimnazjum. Wprowadzony poprzez Z. Nałkowską do ekipy lit. Przedmieście, nie angażował się w jej prace. W 1938 r. dostał Złoty Wawrzyn PAL. Po zajęciu Drohobycza przesiedlony poprzez Niemców do getta, zginął zastrzelony na ulicy poprzez gestapowca Gnthera. Debiutancki tom opowiadań Sklepy cynamonowe (1934) został b. dobrze przyjęty poprzez krytykę. S. pozostawił jeszcze Sanatorium Pod Klepsydrą (1937, ekr. W. Has, 1973), około 100 listów, eseje krytyczno-lit. i fragm. prozy. Wszystkie utwory są oparte na elementach biografii autora, pojawiają się w nich te same postacie (tata, Adela, matka). Świat prozy S. ulega mitologizacji poprzez podporządkowanie go spojrzeniu dziecka i konwencji onirycznej. Jego jedynym kreatorem jest poeta (zatarcie granicy pomiędzy rzeczą a wyrazem). Pierwsza powojenna edycja utworów S. (1957) utrwaliła powszechne przekonanie o istotnym miejscu pisarza w lit. pol. Efekt odniosły również przekłady na jęz. franc., z angielskiego:, niem., czes., serbsko-chorwacki, duński, węg., hiszp. Interesujące grafiki S. wyraźnie korespondują z jego twórczością lit

Co to jest Bruno Schulz w Słownik definicji S .