słowo jakubie szeli co to znaczy

Co oznacza Słowo o Jakubie Szeli? Co to jest: poemat B. Jasieńskiego, uznany za najwybitniejsze

Co znaczy Słowo o jakubie szeli

Definicja SŁOWO O JAKUBIE SZELI: poemat B. Jasieńskiego, uznany za najwybitniejsze dzieło pisarza, polemika ze metodą przedstawiania Szeli w Turoniu S. Żeromskiego, Weselu S. Wyspiańskiego i Chorale K. Ujejskiego. Negatywnemu wizerunkowi przywódcy stworzenia 1846 r. autor przeciwstawił obraz herosa walczącego o prawa chłopów. Nadał mu rysy tragiczne (oszukany i wykorzystany poprzez Austriaków). Rzeź galicyjską ukazał jako akt sprawiedliwości - zemstę za poniesione krzywdy. Jasieński wykorzystał inspiracje folklorystyczne (typ obrazowania, słownictwo, melodyka strofy), łącząc je z elementami poetyki futurystycznej, z poetyckim skrótem i metaforyką - jednym z najlepszych fragm. poematu jest bitwa chłopów z panami, pokazana poprzez groteskowy obraz tańca. Znany również w scenicznych przeróbkach, między innymi jako Rzecz gromadzka (powst. w Moskwie)

Co to jest Słowo o Jakubie Szeli w Słownik definicji S .