blumensztain bidłek babyszka co to znaczy

Blumensztain, Bidłek, Babyszka, Bodoczky, Bulerski, Bataniuk, Budarkiewicz, Broszlak, Braciszewski