szymanowski józef co to znaczy

Co oznacza Józef Szymanowski? Co to jest: pisarz, krytyk lit., uczestnik obiadów czwartkowych

Co znaczy Szymanowski józef

Definicja SZYMANOWSKI JÓZEF: pisarz, krytyk lit., uczestnik obiadów czwartkowych. Poprzez całe życie związany z dworem Czartoryskich. Główne dzieło: Listy o smaku - program pol. rokoka. Temu stylowi pozostał wierny w swej twórczości. Pisał wiersze lir., piosenki, sielanki; tłumaczył powiastki Monteskiusza. W erotykach kierowanych do bliżej nieznanej Zosi ukazywał na tle sielankowej, konwencjonalnej scenerii subtelne odcienie miłości i gry kochanków. Czasem bywał frywolny. W większości wiersze te odznaczają się wytworną prostotą - nie ma w nich antycznego sztafażu czy barokowych konceptów. Pod wpływem dworu Czartoryskich w Puławach Sz. zwrócił się ku tematyce patriotycznej - poświęcił jej gorzkie liryki refleksyjne i żołnierskie pieśni miłosne (motyw pożegnania z ukochaną przed wyruszeniem na wojnę). Wykorzystał w nich wątki staropolskiej rycerskiej literaturze. Pieśni zyskały sporą popularność - były drukowane w wielu zbiorkach. Najciekawsze utwory lir. Sz. to stylizacje nawiązujące do twórczości lud. i staropolskiej. Na uwagę zasługuje sprawność poety w posługiwaniu się wieloma typami strof. W swojej epoce Sz. uchodził za arbitra dobrego smaku

Co to jest Józef Szymanowski w Słownik definicji S .