szymborska wława co to znaczy

Co oznacza Wisława Szymborska? Co to jest: pisarka reprezentująca nurt intelektualny, laureatka

Co znaczy Szymborska wisława

Definicja SZYMBORSKA WISŁAWA: pisarka reprezentująca nurt intelektualny, laureatka Nagrody Nobla (1996), lekarz h.c. Uniw. Poznańskiego. Współred. "Życia Literackiego" (1952-66) i autorka zamieszczanych tam stałych felietonów Lektury nadobowiązkowe (1968-81, wyd. książkowe 1973 i 81), poźniej w "Gazecie Wyborczej", pod pseudonim Stańczykówna publikowała w "Arce" i paryskiej "Kulturze". Od 1931 r. stale mieszka w Krakowie, tu studiowała filologię pol. i socjologię. Debiutowała wierszem Szukam słowa (1945) ogłoszonym w dodatku do "Dziennika Polskiego", dwa pierwsze tomy Dlaczego żyjemy (1952) i Pytania zadawane sobie (1954) mają charakter przygody z socrealizmem, której wartość jasno określił A. Sandauer: "wydają się w ogóle tak odmienne, jak gdyby wyszły spod innego pióra". Właściwy debiut Sz. przypada na r. 1957, kiedy to ukazał się tomik Wołanie do Yeti, a pisarka wybrała postawę obserwatora z filoz. dystansem do paradoksów tkwiących w wypadku człowieka, kruchości i przypadkowości jego życia. Jej twórczość jest swoistą grą pomiędzy wieloma ujęciami tego samego tematu, zawsze mieszczącego się w kręgu spraw egzystencjalnych, jej sposób widzenia ma postać subtelnej ironii, żartu. Ukazało się kilka wyborów wierszy Sz., a również t.: Sól (1962), Sto pociech (1967), Wszelaki wypadek (1972), Ogromna liczba (1976), Ludzie na moście (1986), Koniec i start (1993). Niezależnie od wielkości i znaczenia tematyki utworów zwracają one uwagę oryginalnością jęz., autorka posługuje się szablonem mowy potocznej, neologizmami, aliteracją, antytezą, paralelą, prowokacyjnie zestawia kontrasty, potrafi operować wyszukaną prostotą, regularnie lapidarnością sformułowania. O jej twórczości powiedzieli między innymi Cz. Miłosz: "Wiersze Sz. są zbudowane z żonglowania, niby kulami, składnikami naszej pospolitej wiedzy, co raz nas zaskakują paradoksem i pokazują nasz ludzki świat jako tragikomiczny", i S. Barańczak: " pisarka, której wiersze - mądre, lecz wyzbyte chłodu, wnikliwe i zarazem zdolne do dystansu, dotykające spraw głownych, ale nigdy koturnowe, krytyczne wobec szaleństw ludzkości, a jednak solidarne z jej losem, o tragediach i przypadkach bez wyjścia mówiące z humorem i heroiczną pogodą - całkiem zwyczajnie pomagają nam żyć". Jest laureatką wielu nagród, w tym Nagrody Goethego (1991) i Nagrody Herdera (1995), nagrody polskiego PEN Clubu (1996). Tłumaczyła poezję franc., między innymi de Musseta i Baudelaire'a

Co to jest Wisława Szymborska w Słownik definicji S .