władza władca co to znaczy

Co znaczy Władca Władza słownik. Co to jest literackie opisy dotyczą postaci zarówno szlachetnych

Co znaczy Władza, władca

Definicja WŁADZA, WŁADCA: motyw - literackie opisy dotyczą postaci zarówno szlachetnych, jak i nikczemnych, rządów doskonałych i tyranii, prób wpływania człowieka na człowieka i otaczający świat. Biblia (ST) - roztropny władca Izraela Salomon wydaje mądry wyrok w sporze dwóch matek o dziecko. Biblia (NT) - podejrzliwy i zawistny Herod każe mordować wszystkie nowo narodzone dzieci w obawie o ewentualne przejęcie władzy. Iliada Homera - władca Troi Priam nie zawahał się ukorzyć przed Grekami, prosząc o wydanie zwłok swego syna Hektora. Antygona Sofoklesa - nowy król Teb Kreon decyduje się na dramatyczną decyzję uwięzienia Antygony, by przypomnieć, iż nikt w kraju nie może stać powyżej prawem. Dzieje Tristana i Izoldy - nadzwyczajnie szlachetny okazuje się władca Marek, zrozumiał ogromną siłę miłości swej żony i siostrzeńca. Kronika Galla Anonima - jako idealni władcy, sprawiedliwi, szanujący poddanych, mądrzy i odważni przedstawieni zostali Bolesław Chrobry i Bolesław Krzywousty. Książę N. Machiavellego - rozważania o drogach wiodących do władzy i sposobach jej sprawowania, jednakże fundamentalnym wskaźnikiem jej skuteczności jest zawsze dobro obywateli i państwa, takim był książę Florencji Wawrzyniec Wspaniały. Odprawa posłów greckich J. Kochanowskiego - portret władcy egoistycznego (Parys) i nieudolnego (Priam), jednocześnie sformułowane przestrogi dla rządzących przed zgubnymi skutkami nieprawości. Makbet W. Szekspira - zapis drogi zbrodni wiodącej do tronu, popełnianych poprzez człowieka opanowanego żądzą władzy. Ryszard III W. Szekspira - postać króla nie cofającego się przed żadną zbrodnią dla osiągnięcia swoich celów, dlatego jego rządy nie trwają długo. Dziady cz. III A. Mickiewicza - władzy od Boga żąda Konrad, by umęczonemu narodowi "zanucić pieśń szczęśliwą". Kordian J. Słowackiego - odrażający portret braci-władców przedstawionych w bezpośrednim sporze (car Mikołaj i ogromny książę Konstanty). Balladyna J. Słowackiego - obraz walki o władzę i ostatecznej klęski tej, która do niej dążyła za wszelaką cenę. Balladyna ponosi śmierć, gdy osądzając poddanych odwołuje się do sprawiedliwości i chce ukarać winnych. Faraon B. Prusa - dwa modele rządów w staroż. Egipcie, Ramzesa uzależnionego od kapłanów i jego syna lekceważącego ich w imię dobra ludu. Mistrz i Małgorzata M. Bułhakowa - zapis metody funkcjonowania władzy w systemie totalitarnym, system przemocy objawiający tchórzostwo i podłość ludzką. Folwark zwierzęcy G. Orwella - zapis systemów tworzenia się mechanizmu totalitarnego i sposobów jego utrzymania, prawdy o czynach autokratów i tyranów. Inny świat G. Herlinga-Grudzińskiego - obraz życia w obozie pracy ilustracją losu jednostki ubezwłasnowolnionej poprzez totalitarny mechanizm. Rozmowy z katem K. Moczarskiego - studium psychiki zbrodniarza posiadającego władzę absolutną nad innymi. Mała Apokalipsa T. Konwickiego - wędrówka narratora staje się sposobnością do zobrazowania wypaczonego poprzez komunistyczny mechanizm rządów życia społeczeństwa. Start A. Szczypiorskiego - uświadamia wpływ władzy totalitarnej na kształtowanie postaw ludzi.

Słownik Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pseud. Witkacy:
Co znaczy powieściopisarz, dramaturg, teoretyk kultury, malarz, fotografik, otoczony legendą mistyfikatora, ekscentryka i skandalisty. Syn Stanisława W., którego dom skupiał elitę artyst. i intelektualną władza, władca.
Słownik "Wiadomości Literackie":
Co znaczy tygodnik kult.-lit. w 20-leciu międzywojennym. Założyciel i red. M. Grydzewski stworzył nowoczesny magazyn lit. na wzór pism franc., dbając o jego poziom, lecz i o zdobycie szerokiego kręgu odbiorców władza, władca.
Słownik W Małym Domku:
Co znaczy obrazuje środowisko małomiasteczkowej inteligencji galicyjskiej. Młody doktor decyduje się na małżeństwo z uwiedzioną przezeń prostą kobietą, aczkolwiek ma świadomość, iż związek ten uniemożliwi mu władza, władca.
Słownik Wolny Najmita:
Co znaczy Konopnickiej opubl. w t. Poezje (1881), gdzie bohaterem jest uwolniony od wyzysku pańszczyźnianego chłop. Przedstawiona tragedia życiowa odnosi się do ciężkiej sytuacji wielu chłopów, którzy carską władza, władca.
Słownik Wyzwolenie:
Co znaczy Wyspiańskiego, następny rozrachunek autora ze współcz. Polską zrealizowany w nowatorskiej formie teatru w teatrze . Bohaterem utworu jest Konrad - prometejska postać z III cz. Dziadów A. Mickiewicza władza, władca.

Co to jest Władca Władza w Słownik definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: