Ignatowicz co to znaczy

Nazwisko: Ignatowicz. Ludzie o nazwisku Ignatowicz w Polsce

Nazwisko Ignatowicz

Pochodzenie Ignatowicz: 1498 (KrW) od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


2476 Polaków o nazwisku Ignatowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Ignatowicz: Ignatowizc, Ignatowiczowi, Ignatowitz, Ignatowitz, Ignatowizc, Ignatowicza, Ignatowiczowie.
Napisz E-mail: ignatowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I