asesor akcja arsenałem co znaczy

ABRAMOWSKI EDWARD JÓZEF co znaczy ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK krzyżówka ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE co to krzyżówka

Definicje historyczne na A

 • Co znaczy Asesor Definicja SĄDY co znaczy.
 • Co znaczy Arsenałem Pod Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA krzyżówka.
 • Co znaczy Al Definicja zobacz ARMIA LUDOWA co to jest.
 • Co znaczy Anna Aldona Definicja około 1309-1339) - córka wielkiego księcia Giedymina, w 1325 poślubiła królewicza Kazimierza, co potwierdzało sojusz polsko-litewski słownik.
 • Co znaczy Allodium Definicja ziemia stanowiąca pełną własność dziedziczną rycerza, szlachcica, nie nadana w formie lenna, wolna od świadczeń na rzecz seniora; popularnie także folwark czym jest.
 • Co znaczy Annaty Definicja annatae - [stawki] roczne) - [[stawki składane poprzez duchowieństwo do Rzymu od pierwszorocznych dochodów nadanego poprzez kurię rzymską beneficjum konsystorialnego co oznacza.
 • Co znaczy Berlinga Armia Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (2 tłumaczenie.
 • Co znaczy V Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA przykłady.
 • Co znaczy Antyk Definicja ARMIA KRAJOWA definicja.
 • Co znaczy Archibiskupstwo Definicja ARCHIDIECEZJA encyklopedia.
 • Co znaczy Arendarz Definicja ARENDA jak działa.
 • Co znaczy Hetmańskie Artykuły Definicja HETMAN czy jest.
 • Co znaczy Autokefalia Definicja CERKIEW pojęcie.
 • Co znaczy Miast Agraryzacja Definicja z z łaciny: agrarius - rolny) - w XVII w. mechanizm wzrostu funkcji rolniczych miast kosztem produkcji rzemieślniczej i przemysłowej wyjaśnienie.
 • Co znaczy Wileńska Akademia Definicja UNIWERSYTET WILEŃSKI opis.
 • Co znaczy Abc Definicja OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY informacje.
 • Co znaczy Apostazja Definicja KONTRREFORMACJA znaczenie.
 • Co znaczy Chirurgiczna Medyko Akademia Definicja powstała w 1857; kształciła lekarzy i farmaceutów; jej studenci brali udział w konspiracji antyrosyjskiej; przekształcona w 1862 w Wydział Lekarski Szkoły Głównej co znaczy.
 • Co znaczy Dominium Absolutum Definicja nieograniczona władza) - w XVI-XVIII w. szlachta polska posługując się tym definicją krytykowała dążenia królów do wzmocnienia ich władzy kosztem osłabienia demokracji krzyżówka.
 • Co znaczy Erwin Axer Definicja reżyser teatralny, prof. PWST w Warszawie; pracę reżyserską rozpoczął w Teatrze Polskim we Lwowie w 1939; w 1941 przeniósł się do Warszawy; brał udział w stworzeniu co to jest.
 • Co znaczy ALGEMEINER JIDISZER ARBETER BUND Definicja BUND słownik.
 • Co znaczy Brama Ostra Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA czym jest.
 • Co znaczy Altranstädt Definicja 1706 poprzez Augusta II Sasa z królem Szwecji Karolem XII w momencie wojny północnej; po utracie Inflant i wycofaniu się z Rzeczypospolitej August II Sas zrzekł się co oznacza.
 • Co znaczy Romanow Ii Aleksander Definicja Mikołaja I; cesarz rosyjski od 1855; w ramach odwilży posewastopolskiej przeprowadził sporo liberalnych reform w Królestwie Polskim; stłumił stworzenie styczniowe tłumaczenie.
 • Co znaczy Andruszów Definicja I 1667 po wojnach polsko-rosyjskich w XVII w.; Polska oddawała Rosji terytoria zdobyte po rozejmie w Dywilinie (Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernihowszczyznę) i przykłady.
 • Co znaczy Mordechaj Anielewicz Definicja Malachi (1919-1943) - działacz i żołnierz, przed 1939 aktywista syjonistycznego ruchu skautowego; w 1942 w getcie warszawskim współzałożyciel Bloku Antyfaszystowskiego i definicja.
 • Co znaczy Angers Definicja miasto w zachodniej Francji, gdzie w l. 1939-1940 znajdowała się siedziba rządu RP na uchodźstwie encyklopedia.
 • Co znaczy Antytrynitarze Definicja BRACIA POLSCY jak działa.
 • Co znaczy Arenda Definicja arendare - wydzierżawić) - 1) dzierżawa nieruchomości (na przykład karczmy młyna, sadu); 2) prawo do pobierania szczególnych opłat albo podatków; 3) zapłata za dzierżawę czy jest.
 • Co znaczy Arcybiskup Definicja kluczowy i episkopos - opiekun, nadzorca) - dostojnik kościelny stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy zwanej metropolią; w Polsce od 1000 roku pojęcie.
 • Co znaczy Auksztota Definicja terytorium nad średnim biegiem Niemna i Willi, z kluczowym ośrodkiem Wilnem; kolebka państwowości litewskiej; plemiona litewskie Auksztoty i Żmudzi zjednoczył Mendog i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Kozacki Ataman Definicja dowódca stojący na czele Kozaków; w Siczy Zaporoskiej zwany także hetmanem wojska zaporoskiego i podporządkowany (do stworzenia kozackiego 1648) staroście czerkaskiemu opis.
 • Co znaczy Awangarda Definicja XX w. wyrażający się: antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji realizmu i naturalizmu, poszukiwaniem nowych środków artystycznego przekazu; zalicza się do niego informacje.
 • Co znaczy Aktywiści Definicja szukający rozwiązania sprawy polskiej w momencie I wojny światowej we współpracy krajów centralnych; działali aktywnie w organach samorządowych, przy organizowaniu znaczenie.
 • Co znaczy Albert Definicja wójt krakowski w l. 1290-1312; w 1311/12 na czele niemieckiego mieszczaństwa Krakowa, przy poparciu biskupa Jana Muskaty, wywołał niecelny bunt przeciw Władysławowi co znaczy.
 • Co znaczy Scaleniowa Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA krzyżówka.
 • Co znaczy Wieniec Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Co znaczy Wachlarz Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA słownik.
 • Co znaczy Baptysta Jan Alcyato Definicja dziennikarz, działacz polityczny; uczestnik stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, emisariusz TDP w Wielkopolsce i Galicji; brał udział czym jest.
 • Co znaczy Narodowy Autorament Definicja zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: ciężkozbrojna jazda husaria, średniozbrojna kozacka jazda pancerna i jazda petyhorska i lekka co oznacza.
 • Co znaczy Aszkenazyjczycy Definicja ŻYDZI tłumaczenie.
 • Co znaczy Cudzoziemski Autorament Definicja typ wojsk zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: rajtaria, dragonia, piechota węgierska, pikinierzy przykłady.
 • Co znaczy Autochtoni Definicja danego terytorium; w Polsce od 1945 ustalenie rdzennych mieszkańców Ziem Odzyskanych, zarówno o polskiej, jak i labilnej świadomości narodowej; termin odbierany pośród definicja.
 • Co znaczy Władysław Anders Definicja generał i polityk; w l. 1914-1917 oficer kawalerii w armii rosyjskiej; od 1917 w I Korpusie Polskim w Rosji; od 1918 w WP, uczestnik wojny polsko-radzieckiej w 1920; w encyklopedia.
 • Co znaczy Podziemna Armia Definicja KURCYUSZ TADEUSZ jak działa.
 • Co znaczy Ak Krajowa Armia Definicja organizacja konspiracji wojskowej w czasie II wojny światowej; już nareszcie kampanii wrześniowej utworzono 27 IX 1939 organizację konspiracyjną pod nazwą Służba czy jest.
 • Co znaczy Krakowska Akademia Definicja UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI pojęcie.
 • Co znaczy Umiejętności Akademia Definicja powstała w Krakowie w 1871 (działalność od 1873) z przekształcenia utworzonego w 1816 Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; skupiała polskich uczonych z trzech zaborów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Góral Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA opis.
 • Co znaczy Lubrańskiego Akademia Definicja Posnaniensis, Collegium Posnaniensis) - najwybitniejsza szkoła humanistyczna w Polsce; zał. w 1519 na mocy edyktu króla Zygmunta Starego poprzez biskupa poznańskiego informacje.
 • Co znaczy Akcyza Definicja SKARB KRÓLEWSKI znaczenie.
 • Co znaczy Ablegaci Definicja MIASTA KRÓLEWSKIE co znaczy.
 • Co znaczy Andersa Armia Definicja ARMIA POLSKA W ZSRR (1 krzyżówka.
 • Co znaczy Arianie Definicja BRACIA POLSCY co to jest.
 • Co znaczy Arkona Definicja gród słowiański na Rugii, kluczowy ośrodek kultu Światowita ( pogaństwo) plemion połabskich w XI-XII w.; zniszczona poprzez Duńczyków w 1168 słownik.
 • Co znaczy Szymon Askenazy Definicja historyk, od 1902 prof. Uniwersytetu Lwowskiego; badacz historii politycznej XVIII i XIX w.; w l. 1920-1923 delegat polski w Lidze Narodów; kluczowe dzieła: Książę Józef czym jest.
 • Co znaczy Ab Akcja Definicja poprzez hitlerowców w Generalnym Gubernatorstwie wiosną i latem 1940; miała na celu likwidację grup przywódczych, przede wszystkim inteligencji; masowe aresztowania co oznacza.
 • Co znaczy Zamoyska Akademia Definicja w 1594 poprzez Jana Zamoyskiego; szkołę organizował Szymon Szymonowic, a studenci wywodzili się z Polski i Litwy; zaczęła podupadać ze względów finansowych już w tłumaczenie.
 • Co znaczy Anjou Andegawenowie Definicja wywodząca się z dynastii Kapetyngów; zapoczątkowana poprzez księcia Andegawenii Karola; Andegawenowie panowali na Sycylii 1266-1282, w Neapolu do 1435, na Węgrzech przykłady.
 • Co znaczy Arnhem Definicja 26 IX 1944 w momencie operacji wojsk alianckich Market-Garden z udziałem 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej poprzez płk S. Sosabowskiego; zakończona definicja.
 • Co znaczy Jerzy Andrzejewski Definicja dziennikarz; w latach trzydziestych publikował w dzienniku ABC i tygodniku Prosto z mostu ; w momencie okupacji brał udział w konspiracyjnym życiu kulturalnym; w l encyklopedia.
 • Co znaczy Hohenzollern Albrecht Definicja ostatni ogromny mistrz Zakonu Krzyżackiego od 1511; syn Fryderyka V margrabiego brandenburskiego i Zofii Jagiellonki; po nieudanych próbach uniezależnienia od Polski jak działa.
 • Co znaczy Kazimierz Ajdukiewicz Definicja z czołowych współczesnych logików i filozofów, prof. uniwersytetów we Lwowie, Poznaniu i Warszawie, lekarz honoris causa w Poznaniu i w Clermont-Ferrand, członek czy jest.
 • Co znaczy Kanty Jan Andrusikiewicz Definicja nauczyciel parafialny i organista; Agitował chłopów do stworzenia antyaustriackiego; w 1846 lider stworzenia w Chochołowie; więziony w Spielbergu w l. 1846-1848 pojęcie.
 • Co znaczy Katolicka Akcja Definicja katolików świeckich formalnie zapoczątkowana encykliką Piusa X Il fermo proposito (1905); kluczowym jej celem było przeciwdziałanie postępującym procesom laicyzacji i wyjaśnienie.
 • Co znaczy ARMIA POLSKA W ZSRR Definicja zwana również Armią Andersa; właśc. Polskie Siły Zbrojne; została utworzona na mocy układu Sikorski-Majski z 30 VII 1941 i umowy wojskowej z 14 VIII 1941 zawartej opis.
 • Co znaczy Romanow I Aleksander Definicja Pawła I, brat Mikołaja I; cesarz rosyjski od 1801, władca Polski od 1815; doprowadził do utworzenia Królestwa Polskiego, któremu nadał konstytucję KP; po okresie rządów informacje.
 • Co znaczy Ak Definicja zobacz ARMIA KRAJOWA znaczenie.
 • Co znaczy Wettin Iii August Definicja 1696-1763) - elektor saski i władca Polski w l. 1733-1763; syn Augusta II Mocnego i Eberhardyny, margrabianki bawarskiej; początkowo bez szans na sięgnięcie po tron co znaczy.
 • Co znaczy ARMIA POLSKA NA WSCHODZIE 1942-1944 Definicja PSZ na Zachodzie, składający się z: a) Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie formowanego z ewakuowanej do pn.-wsch. Iraku Armii Polskiej w ZSRR; do jego głównych zadań krzyżówka.
 • Co znaczy Kutschera Akcja Definicja ARMIA KRAJOWA co to jest.
 • Co znaczy Archidiakonat Definicja administracyjna i sądownicza na czele z archidiakonem, obejmująca kilkanaście parafii, uformowana w XII/XIII w.; od XIV w. dzielony na dekanaty, które przejęły słownik.
 • Co znaczy Al Ludowa Armia Definicja formacja zbrojna PPR; utworzona na mocy dekretu KRN z 1 I 1944 poprzez przemianowanie GL; w jej skład weszło ponadto część oddziałów BCh i Gwardii Ludowej WRN; jej czym jest.
 • Co znaczy Stanisław Adamski Definicja biskup, działacz narodowy po święceniach kapłańskich zaangażowany w działalność socjalną w Wielkopolsce: przed I wojną światową sekretarz Związku Robotników Katolickich co oznacza.
 • Co znaczy Aukcja Definicja przede wszystkim w XVIII w.; pierwszą nieudaną planowano w 1667 (zwiększenie armii do 100 tys.; faktycznie wystawiono niespełna 30 tys.); po nieudanych projektach w XVII tłumaczenie.
 • Co znaczy Ankona Definicja bitwa - stoczona w 1944 w czasie walk na froncie włoskim; oddziały 2 Korpusu Polskiego ( PSZ) w operacji zaczepnej rozpoczętej 15 VI zdobyły miasto 24 VII 1944 przykłady.
 • Co znaczy Agraryzm Definicja polityczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr materialnych jest rolnik, kluczową zaś warstwą narodu są chłopi ( chłop definicja.
 • Co znaczy AGENCJA POLSKA W LOZANNIE Definicja Szwajcarii; powstała w 1915; informowała opinię publiczną i rządy krajów zachodnich o sytuacji ziem polskich i o walce Polaków o niepodległość; była pod wpływami encyklopedia.
 • Co znaczy Rakowska Akademia Definicja w 1602 na mocy uchwały (1601) synodu braci polskich i fundowana poprzez Jakuba Sienieńskiego; mimo braku uprawnień akademickich ze względu wysokiego poziomu nauczania jak działa.
 • Co znaczy Kultury Archeologiczne Definicja pozwalających powiązać w jedną grupę różne zabytki archeologiczne, pochodzące z tego samego okresu i występujące na określonym terytorium; nazwa nadawana od cech czy jest.
 • Co znaczy Jagiellonka Anna Definicja ostatnia z rodu Jagiellonów, od 1576 królowa Polski; córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy; po śmierci swego brata, Zygmunta II Augusta, została kandydatką na żonę pojęcie.
 • Co znaczy Archidiecezja Definicja metropolia) - kościelna jednostka administracyjna na czele z arcybiskupem, dzieląca się na diecezje; pierwsze arcybiskupstwo powstało w 1000 w Gnieźnie, składało się z wyjaśnienie.
 • Co znaczy Tomasz Arciszewski Definicja Siłacz (1877-1955) - działacz ruchu socjalistycznego; od 1896 w PPS, członek Organizacji Bojowej i organizator zamachów na carskich urzędników; od 1906 w PPS-Frakcji opis.
 • Co znaczy Krzysztof Arciszewski Definicja generał artylerii, poeta; wyznawca arianizmu (syn jednego z przywódców braci polskich - Eliasza Arciszewskiego); w l. 1621-1622 służył pod dowództwem Krzysztofa informacje.
 • Co znaczy Wettin Ii August Definicja Silny; 1670-1733) - elektor saski od 1694, władca Polski w l. 1697-1733; syn elektora saskiego Jana Jerzego III Wettina; po burzliwej elekcji w 1697 wybrany na króla znaczenie.
 • Co znaczy Hallera Armia Definicja Błękitną Armią; wojsko polskie we Francji utworzone dekretem prezydenta Francji 4 VI 1917; składała się z ochotników polskich z Europy Zachodniej, USA, Kanady i jeńców co znaczy.
 • Co znaczy Agencja Definicja emigracyjna; powstała we Francji w 1794; grupowała umiarkowanych i prawicowych działaczy insurekcyjnych; szukała pomocy Francji w walce o niepodległość Polski; razem z krzyżówka.
 • Co znaczy Wisła Akcja Definicja przeprowadzona w IV-VII 1947 na podstawie decyzji Biura Politycznego KC PPR poprzez oddziały wojskowe i siły bezpieczeństwa ( KBW, WOP, MO) pod dowództwem gen. S co to jest.
 • Co znaczy N Akcja Definicja propagandowa prowadzona w l. 1940-1944 poprzez referat, później podwydział N Biura Informacji i Propagandy KG Armii Krajowej na czele z Tadeuszem Żenczykowskim, pośród słownik.
 • Co znaczy Listopada 5 Akt Definicja manifesty ogłoszone w 1916 poprzez generał-gubernatorów - niemieckiego H. von Beselera (w Warszawie) i austro-węgierskiego - Karla von Kuka (w Lublinie) w imieniu czym jest.
 • Co znaczy Adam Asnyk Definicja Stożek (1838-1897) - pisarz, publicysta, działacz socjalny; za udział w ruchu spiskowym więziony w Cytadeli (1860); w momencie stworzenia styczniowego związany z co oznacza.
 • Co znaczy Galicji Autonomia Definicja ograniczonego samorządu krajowego w Galicji; walka o zakres samodzielności politycznej, narodowej i samorządowej rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych; w 1861 tłumaczenie.
 • Co znaczy Henrykowskie Artykuły Definicja czasie pierwszej wolnej elekcji podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej (traktowane jako prawa fundamentalne) zaprzysięgane każdorazowo poprzez obieranego władcę przykłady.
 • Co znaczy Jagiellończyk Aleksander Definicja Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; tron książęcy na Litwie objął w 1492, co oznaczało formalne zerwanie unii polsko-litewskiej; od 1501 władca polski; by definicja.
 • Co znaczy Józef Edward Abramowski Definicja działacz polityczny, psycholog, socjolog członek II Proletariatu; uczestnik zjazdu paryskiego w 1892; był twórcą polskiego syndykalizmu; po powrocie do Królestwa encyklopedia.

Wydarzenia i postacie historyczne

Co to znaczy z historii? Definicje z historii do szkoły. Nauka o wydarzeniach Polski.

Definicja ABRAMOWSKI EDWARD JÓZEF co znaczy ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK krzyżówka ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE co to jest AUTONOMIA GALICJI słownik ASNYK ADAM czym jest AKT 5. znaczenie.

Co to jest ASESOR co znaczy AKCJA POD ARSENAŁEM krzyżówka AL co to jest ALDONA wyjaśnienie.