Iniczko co to znaczy

Nazwisko: Iniczko. Ludzie o nazwisku Iniczko w Polsce

Nazwisko Iniczko

Pochodzenie Iniczko: od imienia Innocenty, to od łacińskiego Innocentius, to od innocens ‘niewinny, nieskalany’; w pochodnych może też od nazw osobowych na Juno-.


1 Polaków o nazwisku Iniczko - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Iniczko: Inizcko, Iniczowiko, Initzko, Initzko, Inizcko, Iniczkoa, Iniczkoowie.
Napisz E-mail: iniczko@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na I