karpowicz tymoteusz co to znaczy

Co oznacza Karpowicz Tymoteusz? Co to jest: pisarz, dramatopisarz, historyk lit., współredaktor

Co znaczy Karpowicz tymoteusz

Definicja KARPOWICZ TYMOTEUSZ: pisarz, dramatopisarz, historyk lit., współredaktor "Odry" i "literaturze", od 1974 prof. University of Illinois w Chicago. Debiutował w 1941 r. w Wilnie. Pierwsze powojenne publikacje to Legendy pomorskie (1948) i zestaw wierszy Żywe organizmy (1948), jednak za prawdziwy debiut poet. uważany jest tomik Gorzkie źródła (1957), przykład tak zwany ""literaturze lingwistycznej. Następne tomiki to między innymi Kamienna muzyka (1958), Znaki równania (1960), Trudny los (1964), Wiersze niektóre (1969), Słoje zadrzewne (1999). Nowatorskie eksperymenty poet. zawierają poematy polimorficzne Odwrócone światło (1972) i Rozwiązywanie przestrzeni (1989). W wierszach K. widoczne są wpływy J. Przybosia, regularnie dominuje wyraz. Równie skomplikowane językowo, zawierające akcenty groteski i fantastyki, są jego dramaty, na przykład Wracamy późno do domu (1958), Zielone rękawice (1960), Kiedy ktoś zapuka (1967), Człowiek z absolutnym węchem (1967), Charon od świtu do świtu (1972), Kiedy przychodzi anioł (1978). Problemy dotyczące teorii """literaturze rozpatruje K. w wielu opracowaniach, wśród których pozycję szczególną zajmują eseje Literatura niemożliwa. Modele Leśmianowskiej wyobraźni (1975)

Co to jest Karpowicz Tymoteusz w Słownik definicji K .