młodości co to znaczy

Co oznacza Oda do młodości? Co to jest: wiersz A. Mickiewicza napisany w Kownie i przesłany

Co znaczy Oda do młodości

Definicja ODA DO MŁODOŚCI: wiersz A. Mickiewicza napisany w Kownie i przesłany przyjaciołom do Wilna. Manifest pokolenia romantyków. Utwór ma trójdzielną kompozycję. Część I to przeciwstawienie "starych" - klasyków "młodym" - romantykom (na przykład patrzenie "tępymi oczy" i okiem słońca, pełzanie po ziemi i lot wzwyż). Świat klasyków jest martwy, a oni skazani na minięcie bez śladu. Młodość staje się w utworze najwyższą wartością, siłą zdolną zmienić świat. II część wiersza to program młodych - zestaw postulatów, których realizacja pozwoli utworzyć nową rzeczywistość. Cz. III jest obrazem wyłaniającego się z chaosu nowego świata ducha. Siłami sprawczymi były młodość, miłość i przyjaźń. Wiersz kończy się radosnym powitaniem "jutrzenki swobody". O. ma starannie przemyślaną kompozycję - poszczególne części wiążą się na zasadzie wynikania. Jest utworem łączącym przedmioty klasycyzmu (cechy gatunkowe, motywy antyczne, wybrane postulaty pod adresem młodych) i romantyzmu (kult młodości i uczucia, bunt przeciw dotychczasowemu światu i chęć zmiany, odrzucenie racjonalizmu, entuzjastyczny ton). Pojawia się w niej nowy typ podmiotu lir., patrzącego na świat z Boskiej perspektywy (cz. I), mającego cechy przywódcy (cz. II) i profety (cz. III). Nowatorskie cechy O. sprawiły, iż filomaci uznali ją za utwór dziwaczny. Jedynie obeznany ze współcz. kulturą niem. Malewski stwierdził, iż to jest dzieło znakomite, "chrzestna córka Schillera". Rewol. ton wiersza sprawił, iż nabrał on nowego znaczenia w momencie wybuchu stworzenia listopadowego. Odczytano O. jako wezwanie do walki wyzwoleńczej, a na murach Warszawy pojawiły się kończące utwór słowa: "Witaj jutrzenko swobody"

Co to jest Oda do młodości w Słownik definicji O .