wyjaśnienie biografia co to znaczy

Co to jest? Definicja i znaczenie z języka polskiego, biografia. Co to znaczy? Spis nazwisk i

Znaczenie definicji, słownik powiedzeń w j.polskim

Jak się mówi w slangu, potoczna mowa języka polskiego. Znaczenia ciężkich wyrazów i sformułowań w języku polskim.

 • Definicja Marszruta Co to znaczy kierunek marszu
 • Definicja mieć ciasno pod sufitem Co to znaczy być głupim
 • Definicja nie ma leszcza i mamuty też wyginęły Co to znaczy nie dam się nabrać, nie oszukasz mnie nie dam się nabrać
 • Definicja zakręcony jak ruski termos Co to znaczy niezwykły, szalony, niecodzienny niezwykły, szalony, niecodzienny
 • Wyraz tron pisownia: Co to znaczy sedes: iść na tron iść do toalety
 • Wyraz bombowo pisownia: Co to znaczy dobrze, ładnie, wspaniale, świetnie: lecz bombowo lecz świetnie
 • Wyraz gęsior pisownia: Co to znaczy ocena niedostateczna; jedynka
 • Wyraz chastarałki pisownia: Co to znaczy higieniczne; 2. swoje mieszkanie; 3. wolne mieszkanie, kiedy rodziców nie ma w domu; 4. szkoła; 5. ocena niedostateczna; jedynka; 6. coś złego

Bohaterowie i wydarzenia w historii Polski

Bohaterowie i najważniejsze postacie, miejsca, wydarzenia z historii kraju polskiego. Historia Polski do szkoły.

 • Co to jest Cassino Monte zmagań wojsk alianckich z niemieckimi o otwarcie drogi na Rzym; wielokrotne ataki aliantów na tak zwany Linię Gustawa
 • Co to jest Hohenzollern Albrecht Krzyżackiego od 1511; syn Fryderyka V margrabiego brandenburskiego i Zofii Jagiellonki; po nieudanych próbach
 • Co to jest Tadeusz Łomnicki rektor PWST w Warszawie 1971-1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na
 • Co to jest Dogmatycy działacze partyjni popierający bezkrytycznie realny socjalizm w Polsce wzorowany na ZSRR; szczególnie w latach
 • Biografia WYCECH CZESŁAW kto to: W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej
 • Biografia ORDON JULIAN KONSTANTY kto to: listopadowym; w czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat A. Mickiewicza); brał udział w wyprawie G
 • Biografia ŚWIDRYGIEŁŁO BOLESŁAW kto to: Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z
 • Biografia LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA kto to: LIGA OBRONY Państwie

Definicje z literatury polskiej

Biografia bohatera i postaci z historii polskiej. Opis zasług postaci historycznych. Kim był i co zrobił bohater.

 • Co to jest Brzeska Biblia epoki (przekład kalwiński). Zespół wyjaśnia (między innymi J. Łaski, F. Stankar, P. Statorius, A. Trzecieski Młodszy, J
 • Co to jest Polski Dworzanin Il Cortegiano sporządzona poprzez Ł. Górnickiego (1566) i dedykowana królowi Zygmuntowi Augustowi. Obraz zebrań
 • Co to jest Postmodernizm Pojawił się w 2. poł. XX w. w stanach zjednoczonych ameryki. Obejmuje różne dziedziny współcz. kultury. Fundamentalne
 • Co to jest Issy Dolina dzieciństwa, a dzięki wierności szczegółom - do konkretnych miejsc (Issa to dopływ Niemna Niewiaża). Utwór ukazuje
 • Jak się pisze Bez dogmatu. Powieść współczesna słowo: Napisane w pierwszej osobie rozważania wrażliwego intelektualisty są lit. próbą scharakteryzowania sceptycznego
 • Jak się pisze Czartak słowo: pisma, przejęta od siedziby zboru ariańskiego w Mucharzu, założona w Wadowicach (1922) poprzez E. Zegadłowicza
 • Jak się pisze Łoziński Walery słowo: Rozmaitości . Pisał powiastki, na przykład Ludzie spod słomianej strzechy (1861), i komedie, jednak miejsce w historii
 • Jak się pisze Nehring Władysław słowo: Wrocławiu, członek AU. Prowadził prace badawcze nad zabytkami języka i lit. pol. Zasłużył się jako wydawca krytycznych

Biografie i życiorysy bohaterów polskich

Biografia bohatera i postaci z historii polskiej. Bibliografia autora. Opis zasług postaci historycznych.

 • Co zrobił Cassino Monte zmagań wojsk alianckich z niemieckimi o otwarcie drogi na Rzym; wielokrotne ataki aliantów na tak zwany Linię Gustawa
 • Co zrobił Hohenzollern Albrecht Krzyżackiego od 1511; syn Fryderyka V margrabiego brandenburskiego i Zofii Jagiellonki; po nieudanych próbach
 • Co zrobił Tadeusz Łomnicki rektor PWST w Warszawie 1971-1981; współpracował z teatrami warszawskim i teatrem telewizji; był dyrektorem Teatru na
 • Co zrobił Dogmatycy działacze partyjni popierający bezkrytycznie realny socjalizm w Polsce wzorowany na ZSRR; szczególnie w latach
 • Definicja WYCECH CZESŁAW: W okresie międzywojennym członek PSL-Wyzwolenie i SL; w momencie II wojny światowej stanął na czele Tajnej
 • Definicja ORDON JULIAN KONSTANTY: listopadowym; w czasie obrony Warszawy dowodził redutą na Woli (poemat A. Mickiewicza); brał udział w wyprawie G
 • Definicja ŚWIDRYGIEŁŁO BOLESŁAW: Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z
 • Definicja LIGA PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA: LIGA OBRONY Państwie

Kto obchodzi urodziny, imieniny dziś, jaki jest horoskop dzienny

Horoskop na pojutrze: Horoskop pojutrze 2.12

Imieniny pojutrze obchodzą: Kto obchodzi imieniny pojutrze 2.12