grekokatolicki kościół co to znaczy

Definicja KOŚCIÓŁ GREKOKATOLICKI w historii Polski: cerkiew) w Polsce a Stolicą Apostolską

Definicja KOŚCIÓŁ GREKOKATOLICKI

Co to znaczy KOŚCIÓŁ GREKOKATOLICKI: powstał wskutek ugody w 1595 między kościołem prawosławnym ( cerkiew) w Polsce a Stolicą Apostolską, zatwierdzonej bullą papieską; ugoda została uroczyście ogłoszona na synodzie prawosławnym w 1596 w Brześciu (unia brzeska); biskupi prawosławni zgodzili się uznać prymat papieża i dogmaty katolickie, zachowali zaś dotychczasową liturgię w języku słowiańskim, małżeństwa księży, tradycyjny kalendarz juliański i dobra kościelne (mimo obietnic nie dopuszczono biskupów prawosławnych do senatu); nowy kościół, zwany greckokatolickim, albo unickim, doprowadził do rozłamu pośród wiernych, a na czele prawosławnej opozycji ( dyzunici) stanął Konstanty Ostrogski; władze polskie faworyzowały ten Kościół i jego biskupów do końca istnienia I Rzeczypospolitej, szczególnie po stworzeniu Bohdana Chmielnickiego, gdzie Kozacy stanęli po stronie kościoła prawosławnego; 1596-1795 istniała metropolia w Kijowie, a od 1808 we Lwowie; w zaborze rosyjskim wyznawcy tego Kościoła byli prześladowani poprzez władze i zmuszani do przejścia na prawosławie.

Czym jest Grekokatolicki Kościół znaczenie w Słownik definicji K .